Annonse
KOMMENTARIAT: Politisk redaktør i Nordlys, Skjalg Fjellheim, er i ferd med å reorientere seg i det politiske landskapet, mener artikkelforfatteren. Her fotografert under en Dagsnytt 18-sending i Tromsø. Til høyre stortingsrepresentant Cecilie Myrseth fra Arbeiderpartiet. Arkivfoto: David Nyvoll/Nordlys

Fordommer i de politiske kommentatorenes ekkokamre

Politisk redaktør i Nordlys Skjalg Fjellheim har i en nylig artikkel i Dagens Næringslivs (DN) og NRKs politiske kvarter, med god grunn ristet i DNs politiske redaktør Frithjof Jacobsen. Grunnen er at han – på linje med mange andre politiske kommentatorer i hovedstaden - viser mangel på forståelse for hva som skjer utover i landet.

Pressa er en viktig informasjonskilde for beskrivelse av vår samtidshistorie som legger grunnen for politiske vedtak- ikke bare med nyhetsoppdateringer, men også som påvirkningsagenter. De politiske kommentatorene som utøver denne rollen lever ikke i et vakuum, men skaffer seg informasjon og synspunkter gjennom sitt personlige nettverk. Det er derfor viktig for dem å sirkulere mellom redaksjonene og i vennskapsklubber (som noen ganger har karakter av uformelle pølsefestersom i Giskesaken) med politikere og sterke interessegrupper hvor de kan fange opp viktig informasjon som grunnlag for sine kommentarer.

Men informasjon er sjelden verdimessig nøytral. Den journalistiske beskrivelsen av virkeligheten blir da fort et ekko av de holdninger og informasjonen som formidles gjennom de samtalene som føres i slike nettverk snarere enn å være et resultat av udogmatisk undersøkende journalistikk om hva som faktisk rører seg i folkedjupet.  Tidligere hadde vi partiaviser som vi visste hadde en agenda. Nå er maktnettverkene - på tvers av journalistikk og interessegrupper, mer diffuse med mere skjulte påvirkningsagendaer.

Problemet er ikke bare synlig i Oslo, med mange og store politiske redaksjoner som snakker med hverandre. Nordlys satte seg jo også i en spesiell rolle som påvirkningsagent med sitt sterke engasjement for fylkessammenslåinger som viste seg å avvike sterkt fra den forståelses som rådde i opinionens i deres eget nedslagsfelt. I den saken hadde det vært mer troverdig å undersøke og forklare hva som foregikk blant folk, enn å fortelle hva politikerne burde gjøre - og noen ganger til og med ved å raljere over motstanderne av “reformen”. Men nå er avisen heldigvis i ferd med å reorientere seg etter å ha sett på velgerstrømmen fra Ap til særlig Sp, som kan sees som et synlig uttrykk for folks misnøye med sentralmaktas manglende forståelse for den nordnorske befolkningens vurderinger.

Det positive med utluftingen av disse problemstillingene i det offentlige rom, er at politiske kommentatorene heretter kanskje vil legge større vekt på å legge øret til bakken i alle deler av landet for i det minste å forstå hva som skjer i folkedjupet?

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse