Annonse
Jeg blir bekymret over at politiet i 2020 ikke har mer fokus på samtykke. Mest bekymrende er likevel politiets utdaterte og gammelmodige holdning om at jenter må passe på selv å ikke blir voldtatt, skriver Maren Irene Gåre Bakkevoll etter lensmannens orientering i kommunestyret.

Med fordommer skal voldtekt bekjempes?

På kommunestyremøte i Balsfjord 18. februar sådde lensmannen i Midt-Troms politidistrikt tvil om hvem som egentlig bærer skyld for overgrep. Det var skuffende å høre lensmannens orientering for kommunestyre om politiets forebyggende arbeid mot voldtekt.

Lensmannen sa noen ord om at de jobber med at gutter skal vite at bare et lite nei er nok til at «aktiviteten skal opphøre» og at jenter spesielt må passe på å ikke bli overstadig berus og ikke befinne seg på feil fest. Det er helt rett at nei betyr nei, men et fravær av et ja eller en annen måte for samtykke er like viktig. Har man ikke samtykke er det ikke sex – da er det voldtekt. Jeg blir bekymret over at politiet i 2020 ikke har mer fokus på samtykke. Mest bekymrende er likevel politiets utdaterte og gammelmodige holdning om at jenter må passe på selv å ikke blir voldtatt. Vi bør ha kommet dit at jenter får slippe å få føle ansvar for hvordan andre folk behandler oss.

Ifølge Amnesty har hver tiende kvinne opplevd voldtekt, og halvparten av disse før de fylte 18 år. Lensmannen fortalte at Balsfjord kommer spesielt dårlig ut på voldtektsstatistikken. Voldtekt skjer ikke i et vakuum. Språk, vitser og trakassering bidrar til å ufarliggjøre overgrep. Det må vi ta på alvor.

For noen år siden gikk jeg på ungdomsskolen på Nordkjosbotn. Der var «Spank an Ass Day» noe som ble til uker og måneder med gutter som sprang etter jenter og slo oss på rumpa. At guttene knipset av BH-en til jentene var òg en vanlig aktivitet i skolefri. Der og da virket det som uskyldig moro, men dette er del av å normalisere grenseoverskridende oppførsel. Det er mye viktigere at politiet slår ned på slik oppførsel enn å komme tre år etterpå og fortelle oss jenter at vi ikke skal drikke så mye.

I politiloven § 1 står det at politiet skal jobbe for å «fremme og befeste borgernes rettssikkerhet, trygghet og alminnelige velferd for øvrig». Jeg føler meg ikke tryggere eller at min velferd er tatt vare på, når politiet tviholder på holdninger om at også ofre kan klandres for overgrep de har opplevd. Tvert imot oppleves det som volden får enda mer plass. Trusselen om at noe kan skje og at jeg skal ta ansvar for oppførselen til potensielt farlige menn, gjør meg enda mer utrygg.

Og hva med menn da? Menn blir og voldtatt. Skal de også passe på å ikke drikke for mye og ikke dra på feil nach? Med en slik logikk blir vi alle gående rundt å være redd hver andre. En av de tingene vi er mest stolt av i Norge er at vi har mye tillit til hverandre. Når politiet gir slike råd for å unngå voldtekt er de med å svekke våre grunnleggende verdier.

Å gi ofre ansvar før en voldtekt skjer er òg med på å gi ammunisjon til de som spør etterpå om «hva hadde hun/han på seg?», «har hun/han ligget mye rundt?» og som lensmannen likeså godt kunne sagt selv: «hvor mye hadde hun/han drukket?». Ingen skal oppleve at andre kontrollerer kroppen deres og gjør ting med den som ikke oppleves som greit. Det er bare én person som har skyld i voldtekt, og det er overgriperen. Jeg har i hvert fall aldri hørt om et kort skjørt eller en øl som har voldtatt noen.

Undertonen i beskjeden er at jenter ikke skal leve livene sine slik de ønsker. At de må passe seg for venner og bekjente på fest. For selv om formaninger om å ikke blir for full og ikke dra på «feil» fest er velmente råd, passer det dårlig med fossile råd i en kommune som har «for framtida» som slagord. Omtrent førtifire prosent av voldtekter skjer i sammenheng med fest. Problemet er ikke til å overse, og jeg forventer at politiet tar dette på alvor. Lensmannen i Midt-Troms må skifte fokus fra hva personer som blir utsatt for overgrep kan gjøre, og til hva de som ordensmakt kan gjøre for å lære opp folk i seksuell folkeskikk.

Et siste velmenende råd fra meg er at hvis du har en tendens til å voldta når du er full, så dropper du alkohol og kjøper deg en Solo i baren.

Lensmann Andreas Nilsen svarer:

I forbindelse med fremleggelse av kriminalstatistikken for Balsfjord kommune for 2019 kommenterte jeg på spørsmål fra salen. Det kom mange spørsmål, deriblant hvordan politiet jobbet for å forebygge voldtekt. Det er en kjensgjerning at en svært stor andel av voldtektene skjer i forbindelse med fest – rundt 40 % nasjonalt. Videre er det ofte slik at partene kjenner hverandre fra før og at det er rus inne i bildet. Gjerningsperson er i all hovedsak gutter, mens offer gjennomgående er jenter.

I denne settingen presiserte jeg at vi i forebyggende sammenheng, herunder foredrag for ungdom på skoler og på andre arenaer, har fokus på det ansvaret som ligger på de som er gjerningspersoner – oftest gutter. Jeg sa blant annet at gutter må tolke selv den minste motstand som et nei. I dette ligger ikke at jeg legger ansvaret på jentene dersom de ikke aktivt motsetter seg guttenes tilnærmelser. Selvsagt er det slik at seksuelle handlinger alltid skal være frivillig, og at vi skal respektere den andre sine grenser.

I fortsettelsen av dette gav jeg uttrykk for at det er viktig at de som er i risikogruppen for å bli utsatt for slike overgrep tar noen forholdsregler som bidrar til å redusere risikoen. Slike risikoreduserende råd gir politiet i mange sammenhenger. Konkret i kommunestyret i Balsfjord var jeg innom det faktum at unge jenter som oppsøker fester med eldre gutter løper en betydelig risiko for å bli overstadig beruset, da vi av erfaring vet at noen av disse guttene bevisst søker å tiltrekke seg jenter og sette de i en sårbar situasjon. I Midt-Troms lensmannsdistrikt har vi flere ganger opplevd slike situasjoner. Samtidig vet vi også at mørketallene er store fordi mange unnlater å anmelde seksuelle overgrep.

Det var aldri min hensikt å peke på offeret som den som sitter med ansvaret. Det presiserte jeg også i møtet på konkret spørsmål fra Bakkevoll. Det er selvsagt at gjerningspersonen er den som må bære det hele og fulle ansvaret.

Andreas Nilsen,
lensmann i Midt-Troms lensmannsdistrikt

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse