Annonse

Forklaringsproblemer for Høyre

Det aller meste av det Høyres Gudmundsen og Hilmarsen brisker seg med kom på rødgrønn vakt, skriver Arbeiderpartiets Knutsen og Henriksen.

Høyre har en stor jobb foran seg når de skal forklare velgerne hvordan de har greid å glemme sentrale løfter til Tromsø og landsdelen.

Nordlys har fortjenstfullt minnet Tromsøs innbyggere om at nåværende statsminister Erna Solberg ved valget i 2013 kom med storslåtte løfter om 5 milliarder kroner til en omfattende veipakke for Ishavsbyen. Bompengefri E8 var selve rosinen i pølsa. 

Nordlys sin politiske redaktør Skjalg Fjellheim tegner et lite flatterende bilde av det som har skjedd etterpå. Fasiten er nå klar; løftene som ble gitt for over tre år siden er ikke oppfylt. Erna Solbergs forsikringer i valgkampen har dessverre vist seg å være skrift i sand. Statsministeren har så langt forholdt seg taus og ser ikke ut til å ville kommentere tingenes tilstand. Men Solbergs partifeller og våpendragere Øyvind Hilmarsen og Kent Gudmundsen har grepet til tastaturet. Det faller heller dårlig ut.

Pinlig forsøk

Hilmarsen og Gudmundsen skryter uhemmet av storstilte prosjekter som regjeringen angivelig skal ha tilgodesett Tromsø med. Det er bare en hake ved det hele; det aller meste av det de to brisker seg med kom på rødgrønn vakt. En rask gjennomgang av Høyre-representantenes skryteliste taler sitt tydelige språk; Universitetssykehuset i Nord-Norge fikk bevilgning fra Stoltenberg-regjeringen i 2012 til oppstart bygging av sykehusets A-fløy, mens Medisin -og helsefagbygget ved Uit Norges arktiske universitet lå inne i den rødgrønne regjeringens budsjett for 2014. Fram-senterets trinn 2 kom også på rødgrønn vakt – og her valgte faktisk den borgerlige regjeringen å omdisponere pengene til andre formål og skyve det hele ut et år i tid. Også forskningsskipet «Kronprins Haakon» var et rødgrønt prosjekt som regjeringen omsider følger opp. Så mye for den skrytelisten. 

Tafatt og fraværende

I et statsbudsjett med rekordhøy oljebruk får det være et lyspunkt at regjeringen har funnet plass for planlegging av Nordområdemuseet. For øvrig er fortellingen om manglende innsats i Tromsø og Nord-Norge temmelig dyster. 

Akkurat i disse dager kan man være i ferd med å flytte 20 stillinger fra Tromsø med nedlegging av Statens Lånekasse. Stortinget måtte i fjor høst tvinge regjeringen til retrett da man planla å legge ned Veterinærinstituttets avdeling i Tromsø. Og hva har skjedd med løftene fra valgkampen i 2013 om å godkjenne Rettsgenetisk senter ved UiT som aktør for DNA-analyser i strafferettspleien? Absolutt ingenting. Istedenfor sier Høyre og FrP rett ut at man heller vil ha inn private bedrifter som kan utføre dette arbeidet. Problemet er bare at det ikke finnes akkrediterte private laboratorier i Norge som kan ta jobben. Regjeringens tvangspregede privatiseringsideologi svikter med andre ord det kompetente akademiske miljøet som fins ved Rettsgenetisk senter – og lar nok en gang Tromsø i stikken. 

Mye står på spill

Vi får ofte høre at regjeringen har satset på samferdsel i nord. Da vil vi minne om at midlene til dette er hentet fra landsdelen selv, ved at regjeringen har fjernet RDA-ordningen, kuttet i regionale utviklingsmidler og endret inntektssystemet for fylkene. Til sammen utgjør dette et mye større kutt enn de økte samferdselsmidlene. For Arbeiderpartiet er det avgjørende å bruke fellesskapets penger bedre. Milliarder til store skattekutt må erstattes av satsing på reell verdiskaping og velferd. Vi vil styrke de distriktsrettede virkemidlene etter fire år med omfattende kutt. Og vi trenger en vitalisering av nordområdepolitikken, som har ligget i stabilt sideleie siden Høyre og FrP kom i regjering. 

Det er kort tid igjen til nytt stortingsvalg. Det er mye som står på spill for Tromsø og Nord-Norge. Høyre har en stor jobb foran seg når de skal forklare velgerne hvordan de har greid å glemme sentrale løfter til Tromsø og landsdelen.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse