Annonse

Fornorskningen - mer enn tapt språk

Det mange ikke tenker på er at flere av fornorskningens mekanismer lever i beste velgående i dag.

Fornorskningen, med sine mange masker og drakter, handlet før og handler enda om mye mer enn språket som folk har blitt fratatt.

Statene som delte Sápmi har gjennom århundrene hatt som mål å utslette både samiske tradisjoner, samfunnsstrukturer, lokaldemokrati, åndelighet, rettigheter og andre viktige deler fra våre samiske samfunn.

I alle fire landene har det vært drevet en aktiv assimilasjon av folket vårt. Samene skulle innrulleres i storsamfunnenes verdenssyn og levemåter. Denne strategien har kolonimaktene lyktes med i vid utstrekning. Så “fornorskningspolitikken” kan også like gjerne kalles “assimileringspolitikken”.

Det mange ikke tenker på er at flere av fornorskningens mekanismer lever i beste velgående i dag. Hverdagsrasisme, manglende opplæringstilbud til våre barn, rettighetstap, naturinngrep, usynliggjøring, uvilje og latterliggjøring av våre krav er bare en liten del av den strukturelle diskrimineringen jeg anser som den fortsatte fornorskningen.

At disse sakene skjer forteller meg at statene fremdeles ikke forstår, eller forstår men aktivt unnlater å forholde seg til hva fornorskningen gjorde med vårt folk, og at vi enda føler den på kroppen.

For meg er denne helt åpenbare mangelen på kunnskap og behovet for en å spre en slik forståelse i majoritetsbefolkningen det som får meg til å være helt sikker på at en forsoningsprosess er nødvendig. Storsamfunnet må få vite hva hundrevis av år med aktiv politikk for å fornorske et helt folk har medført og enda medfører.

Første steg mot forsoning er å erkjenne sine feil og ta til seg sannhet i sin fulle bredde. Ellers kan man aldri få grunnlag til å gjøre de riktige valg i fremtidig politikk. Kongens unnskyldning for fornorskningen var på sin plass, men den forblir etter min mening en tom symbolsk handling om ikke myndighetene følger opp med konkrete tiltak for å bøte på århundrer med undertrykking.

Vi må se på det som har vært og forstå hvordan det har påvirket og enda påvirker oss for å stake ut veien videre. Også for at vi som folk kan se det store bildet, og erkjenne for oss selv hvor mye fornorskningspolitikken har påvirket oss.

Som folk har også vi rett til å ta tilbake våre egne liv og bygge vårt samfunn på grunnlag av våre egne tradisjoner, kultur og på våre egne premisser. Våre muligheter skal ikke måtte betinges eller begrenses av storsamfunnets vekslende (u)vilje.

Derfor trengs sannhet og erkjennelse, og en kommisjon er et steg i riktig retning. Uten sannhet - ingen forsoning.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse