Annonse
Jeg har full respekt for at andre kommer til en annen konklusjon enn meg, men jeg hevder min rett til å ytre meg om mine standpunkt uten å bli æreskjelt eller stemplet som en kuppmaker, skriver Ingalill Olsen (Ap). Foto: iFinnmark

Fornuft og følelser i Finnmark

Det debattnivået vi har sett på sosiale media knyttet til tvangssammenslåingen fungerer som en effektiv brems til å få folk som mener noe annet til å holde munn. Det kan vel ikke være hensikten i et levende demokrati?

Tvangssammenslåinga av Finnmark og Troms fører til harde utfall og grov sjikane av enkeltpersoner på Facebook. La meg først presentere noen fakta.

Stortingets flertall, bestående av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, vedtok 8. juni 2017 at Finnmark og Troms skulle slås sammen. Dette var mot Aps stemmer. I tillegg har Stortinget tre ganger til behandlet krav om å oppheve tvangsvedtaket:

* Høsten 2017 i et dok8-forslag fra Ingalill Olsen og Runar Sjåstad

* Høsten 2018 i trontaledebatten hvor Ap fremmet forslag om å oppheve tvangssammenslåingene

* 6. desember 2018 hvor Sp foreslo å oppheve tvangssammenslåingen

Alle disse forslagene ble nedstemt av flertallet fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti. Situasjonen er nå at alle muligheter om å oppheve dette tvangsvedtaket er utprøvd i Stortinget. Flertallet har ikke til hensikt å endre denne beslutningen. Det har de bekreftet gjennom fire vedtak. Fra 1.1.2020 opphører Finnmark fylkeskommune og vi blir en del av Troms og Finnmark.

Fra mange finnmarkinger og ikke minst fra aksjonen ForFinnmark er det reist krav om at det må tas rettslige skritt for å stoppe tvangssammenslåingen. Jeg hører til de som mener at det ikke kommer til å føre frem, og at vi ikke bør bruke offentlige penger som skal gå til skoletilbud og kommunikasjon til rettsprosesser.

Jeg mener at Stortingets vedtak ikke er lovstridig, og at det derfor vil være meningsløst å gå en rettslig vei. Jeg skal begrunne hvorfor.

Saken er behandlet fire ganger i Stortinget. Det er Stortinget som i § 4 i Inndelingsloven vedtar hvordan fylkesstrukturen i Norge skal være. Det har vært reist kritikk mot at Finnmark fylkesting ikke har fått uttale seg. Denne kritikken slutter Ap seg til, men det betyr ikke at vedtaket er ulovlig.

Gjennom fire runder i Stortinget har regjeringspartiene og KrF bekreftet at de opprettholder sammenslåingen. Disse representantene var fullt klar over Finnmarks holdning og ønske i denne saken, det har både Runar Sjåstad og jeg gjort de oppmerksom på fra Stortingets talerstol.

Om vedtaket i Stortinget ikke er lovstridig, er det likevel et svært dårlig vedtak som fører Finnmark inn i en vanskelig situasjon. Nå foreligger det et nytt dok8-forslag (Dok 8:44L) som vil gi kommunal- og moderniseringsministeren nye fullmakter. Forslaget går ut på at departementet kan oppnevne valgstyre for den nye Troms og Finnmark fylkeskommune.

Finnmark fylkesting vil miste innflytelse over sin egen situasjon når dette vedtaket behandles etter jul. En vurdering av denne alvorlige situasjonen gjorde at Finnmark Aps styre vedtok å opprette fellesnemd. Vedtaket ble fattet med 5 mot 4, og viser med all tydelighet at vi er delt i saken. I dag har fylkestinget oppnevnt fellesnemd og vedtatt å sende prosessvarsel. Jeg håper det kan bidra til forsoning og å forene standpunktene i denne saken.

Jeg registrer også at ForFinnmarks Arne Pedersen fremsetter en konspirasjonsteori om at Finnmark Ap har vært utsatt for et kupp, og at kuppmakeren er undertegnede. Jeg kan forsikre ForFinnmark om at det ikke foregår slik i Finnmark Ap. Vi har saklige diskusjoner, men stemmetallet denne gangen viser at det er et delt syn. Det vi står sammen om, er at vi jobber for Finnmarks beste, enten vi har vårt virke i fylkestinget, som kommunestyremedlemmer eller stortingsrepresentanter. Vi er i tillegg svært opptatt av at Øst-Finnmark og Vadsø skal komme best mulig at av den situasjonen tvangsvedtaket har satt oss i.

Jeg har full respekt for at andre kommer til en annen konklusjon enn meg, men jeg hevder min rett til å ytre meg om mine standpunkt uten å bli æreskjelt eller stemplet som en kuppmaker. Det debattnivået vi har sett på sosiale media knyttet til tvangssammenslåingen fungerer som en effektiv brems til å få folk som mener noe annet til å holde munn. Det kan vel ikke være hensikten i et levende demokrati?

Hvem vil frivillig bli kalt for quisling, landssviker og Judas?

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse