Annonse
Det er skuffende at en stor idrett presser på tilsynelatende uten særlig omsorg for alle de vi prøver å skjerme fra sykdom og død i samfunnet, enten det er pasienter, ansatte i helse- og omsorgstjenesten eller folk i risikogruppene, skriver Venstres Morten Skandfer og Irene Dahl. (Foto: Colourbox)

Fornuften seirer i breddefotballen

Kampen mot viruset handler jo også om å ta i bruk breddefotballes egne verdier: samhold, samarbeid, fair play, respekt, nettverk, fellesskap, tillit og forståelse for at alle deler av et team er like viktig.

Breddefotballen har vært nedstengt lenge i koronakrisen. Nå øker presset for å åpne. Også Nordlys støtter på lederplass opp om en snarlig åpning og mener sågar at fornuften har tapt dersom så ikke skjer. Helsemyndigheten fraråder en gjenåpning nå. Vi kjenner breddefotballen som en arena for samhold, samarbeid, fair play, respekt og forståelse for at alle deler av et team er like viktig. Dette gjør breddefotballen til en sentral bidragsyter til sosial integrering, nettverk, fellesskap og tillit. Koronakrisen utfordrer solidariteten når det virkelig gjelder. Rekker den utover eget forbund? Rekker den til eldre, syke og til slitne helsearbeidere som gruer for den neste smittebølgen?

Breddefotballen er godt kjent med dugnad, og koronakrisen må løses på dugnad inntil vi har en vaksine. Breddefotball er også mye basert på idealisme og frivillighet. Det står det stor respekt av. Utøverne er i en vanskelig situasjon, som mange andre. Det er bekymring for frafall hvis ikke man kommer i gang igjen. Mange av klubbene drives utelukkende på frivillig grunnlag med innsamlinger, mindre lokale sponsorer og økonomisk støtte fra medlemskontingenter. Det er lett å forstå at bortfallet av inntekter er tungt og truer lagenes eksistens. Derfor er det viktig med støtteordninger som virker i krisen.

Fotball er viktig for svært mange enkeltpersoner og lokalsamfunn. Men nå er vi altså konfrontert med et nådeløst virus som smitter lett og gir svært alvorlig sykdom og død. Vi står i den mest alvorlige krisen etter krigen. Vi har taklet det godt, sammen! Det har kostet mye. Men pandemien er ikke over, vi står midt i den, like sårbare som i vinter. Vi lærer hver dag mye nytt om dette viruset, og hvordan det overføres. Særlig er det mye som tyder på at det er stor smitterisiko der folk møtes tett, har høy stemmebruk og rask pust. Det gjelder jo for sport generelt men særlig for fotball. Og fotball kan ofte ha mange av disse risikofaktorene samtidig. Ute i verden ser man til og med smitteutbrudd i kor og menigheter. Ettersom breddefotballen er Norges største idrett, kan det bli en daglig risiko for hundretusener av nordmenn. Det gir rikelige muligheter for å smitte videre i risikogruppene; koronaviruset kan ta hele landet i bruk. Da virker det uforsvarlig å presse på for åpning av breddefotballen før overbevisende beskyttende tiltak er på plass.

Breddefotball har altså et smittepotensial som kan få pandemien i Norge til å ta av igjen. Dermed kan de store ofre vi har gjort i fellesskap være forgjeves. Er det rimelig å ta så stor risiko på grunn av fotball? Vi trenger mer kunnskap om hvordan samfunnet, idretten og breddefotballen kan åpnes trygt i ukene fremover. Åpning av mange store samfunnsområder kan i hvert fall ikke gjøres samtidig. Helsemyndighetene fraråder en åpning nå. En gjenåpning må skje svært forsiktig, sektor for sektor. Nå gjelder det å holde hodet kaldt. Det er skuffende at en stor idrett presser på tilsynelatende uten særlig omsorg for alle de vi prøver å skjerme fra sykdom og død i samfunnet, enten det er pasienter, ansatte i helse- og omsorgstjenesten eller folk i risikogruppene.

Derfor er arbeidet som nå gjøres av fotballforbundet svært viktig: det trengs prosedyrer for smitteforebygging som er overbevisende sikre og effektive. Modellen fra toppfotballen kan brukes. Og partene må starte samtalene som skal legge til rette for en trygg gjenåpning, som vi ser frem til.

Kampen mot viruset handler jo også om å ta i bruk breddefotballes egne verdier: samhold, samarbeid, fair play, respekt, nettverk, fellesskap, tillit og forståelse for at alle deler av et team er like viktig.

For vi er sammen om dette. Da kan vi komme styrket ut av krisen, lenge etter at breddefotballen er åpnet på en trygg måte. Fordi fornuften seiret.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse