Annonse

Fornybarsamfunnet kommer ikke av seg selv

Vi trenger færre og mer robuste nettselskaper.

I løpet av de neste ti årene står nettbransjen overfor investeringer i nytt strømnett og vedlikehold på over 100 milliarder kroner.

En sikker og god organisering av strømnettet er en forutsetning for et fremtidsrettet og klimavennlig kraftsystem. Grunnlaget for fremtidens kraftsystem legges nå.

Regjeringen vil ha nettselskap som gjør nødvendige investeringer og samtidig driver effektivt og med lavest mulig kostnader for kundene. Kundene er deg og meg, industri og næringsliv.

Det er grunnen til at energiloven foreslås endret. Nettselskapenes monopolvirksomhet skal skilles fra annen konkurranseutsatt virksomhet og rendyrkes, for å hindre uheldig sammenblanding. Tidligere har kun nettselskap med over 100.000 abonnenter hatt krav om selskapsmessig og funksjonelt skille. 

I løpet av de neste ti årene står nettbransjen overfor investeringer i nytt strømnett og vedlikehold på over 100 milliarder kroner.

For å møte disse utfordringene og for å sørge for sikker strømforsyning,  trenger Norge handlekraftige nettselskaper med høy kompetanse og omstillingsevne som tar hensyn til deg som forbruker.

Vi trenger færre og mer robuste nettselskaper, som er i stand til å bygge og drifte nett på en effektiv måte til en lavest mulig kostnad for alle. Fornybarsamfunnet kommer ikke av seg selv. Det må faktisk bygges hver eneste dag. 

Nettet finansieres i hovedsak av kundene gjennom nettleien. Jeg er opptatt av at nettvirksomhet er et naturlig monopol og at kundene ikke selv kan velge nettleverandør.  Det er bare kraftleverandør kundene står fritt til å velge.

Kundene i nettet, altså husholdningene, industri og næringsliv forøvrig har derfor et særlig behov for beskyttelse. Det er et faktum at det er store forskjeller i nettleia rundt om i landet. Kundene skal ikke måtte betale mer enn nødvendig, uavhengig av nettselskapets størrelse. 

Å lage et tydeligere skille mellom et selskaps ulike funksjoner vil også bidra til å hindre såkalt kryssubsidiering; at et selskap bruker inntektene fra et forretningsområde der det har monopol til å subsidiere andre forretningsområder og dermed påfører monopolkundene ekstra kostnader.

Enkelte hevder at det funksjonelle skillet vil bli spesielt dyrt og vanskelig for små nettselskap i distriktene. Jeg er uenig.

Formålet med funksjonelt skille er først og fremst å sikre nettselskapet uavhengighet i den daglige driften. Det betyr blant annet at nettselskapet i et konsern ikke kan ha samme ledelse som annen virksomhet i konsernet. Mange steder vil dette kunne løses gjennom en omorganisering. 

Vi har aldri lagt skjul på at selskapsmessig og funksjonelt skille vil medføre noen kostnader. Likevel er det slik at en rekke av de kostnadene motstanderne av forslaget peker på følger av andre vedtatte krav og reguleringer, blant annet til informasjonssystemer og utrulling av AMS (avanserte måler- og styringssystemer).

For distriktene må lavere nettkostnader for husholdninger og næringsliv på sikt være det viktigste hensynet, ikke antall arbeidsplasser i monopolbedriften betalt av abonnentene. Så er det viktig å påpeke at de samme kravene til beredskap i kraftforsyningen vil selvsagt også gjelde som før med vårt forslag.

Kraftsystemet både i Norge og i Europa er i større endring enn på mange år. Andre store prosesser trekker i samme retning som det foreslåtte skillet.

Dette et godt tidspunkt for å gjennomføre disse endringene, noe mange selskap også har påpekt overfor meg.

Min viktigste prioritering er at folk flest får en sikker og effektiv strømforsyning til lavest mulig kostnad. Å skille mellom selskapenes ulike funksjoner er et viktig og nødvendig grep vi må ta.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse