Annonse
PARADOKS: Flyttingen av flyplassen i Bodø er samfunnsøkonomisk ulønnsom, men byen har likevel fått gjennomslag.

Klasseforskjell i nord

Flere planlagte vei- og baneprosjekter i Nasjonal Transportplan kommer til å bli strøket eller utsatt det neste halve året. Det varsler samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) i et intervju med Aftenposten. NTP er Stortingets plan for bygging av veier, jernbane, flyplasser og havner.

Bakgrunnen er at Statens inntekter går ned, mens utgiftene øker. Selv prosjekter som i dag har «sikker» plass i NTP, kan dermed bli «utrygge», forklarer Hareide, som også gir signaler om tøffe prioriteringer internt i landsdelene.

– Det blir Vestland mot Vestland, Innlandet mot Innlandet og Nord-Norge mot Nord-Norge. Og terskelen for å starte planlegging av nye prosjekter blir mye høyere enn før, sier Hareide til Aftenposten.

I et slikt lys, der konkurransen om midlene blir stadig tøffere, er det fascinerende at Bodø har fått et fantasi-prosjekt inn på NTP. Det handler om å flytte en rullebane på en flyplass 900 meter, et tiltak som i juni i år fikk hard medfart i regjeringens egen kvalitetssikring. Både samfunnsnytten og lønnsomheten mangler. Staten har likevel lovet minst tre milliarder kroner til byutviklingsprosjektet.

Det står i grell kontrast til Tromsøs bypakke innenfor samferdsel, som i november 2018 fikk gode karakterer fra Regjeringens egne kvalitetssikrere. Særlig tiltakene innenfor kollektivtrafikk vil ha høy måloppnåelse, viste rapporten dengang.

Altså den stikk motsatte konklusjonen av flyplassen i Bodø, som imidlertid har rykket fremover i køen. Mens Tromsø sin bypakke fortsatt har en uviss skjebne, snart 30 år etter det siste fotavtrykket av et nasjonalt samferdselsprosjekt i byen.

Når man har nådd fram med et ulønnsomt prosjekt i Bodø, er det ingen overdrivelse å peke på et stort paradoks; at et samfunnsøkomisk lønnsomt prosjekt i Tromsø ikke har lyktes med å få gjennomslag.

Når det har blitt slik skyldes det trolig at politikere, byråkrater og næringsliv i Tromsø ikke har samlet seg rundt et felles mål. Byen har de siste årene manglet fokus. Så lenge man ikke er omforent og samlet, blir det vanskelig å jobbe for å styrke og videreutvikle byen.

Det er ikke bare på fotballbanen det for tiden er klasseforskjell mellom Bodø og Tromsø. Bodø har utviklet gode redskap der næringsliv og kommune går sammen om å drive gjennom de store prosjektene. Dyktige aktører har skapt vinnerinstinkt i flere ledd. Til sammenlikning ser Tromsø ut til å være på etterskudd i det strategiske arbeidet rettet mot sentrale myndigheter.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse