Annonse
Jeg oppfordrer for øvrig alle som er opptatt av disse spørsmålene til å lese boka "Den samiske medborgeren ". Den som gjør det, vil da ikke ha behov for å synse så mye om samer og samepolitiske spørsmål, skriver Jarl Helesvik.

Forskjellen mellom samene er veldig stor

Spørsmålet om det skal være et krav at sametingspresidenten kan snakke samisk eller ikke, er bare en liten bit av denne problemstillingen.

Høgskolelektor John Henrik Eira og Professor Ivar Bjørklund har debattinnlegg i aviser om Sametinget og samepolitikkens utvikling.

Det som både Eira og Bjørklund har sett, er at de essensielle samene (de som identifiserer seg med sine egne essensielle, kulturelle, samiske særtrekk) er i ferd med å komme i et håpløst mindretall i Sametingets valgmanntall i forhold til de konstruerte samene (de som knytter sin identitet til bestemmelsene i sameloven om hvem som kan melde seg inn i Sametingets valgmanntall. De har ingen spesifikke, essensielle, samiske, kulturelle trekk i sitt språk, sitt levesett og livsanskuelse og i sine seder og skikker.)

Bjørklund og Eira har garantert lest boka “Den samiske medborgeren” som er spekket av empiri når det gjelder samer og samepolitiske spørsmål. I kapitlet “Identitet og språk” skriver forfatterne (Tre professorer og en stipendiat) at deres funn viser at “Forskjellen mellom de registrerte samene i byene og i de registrerte samene i forvaltningsområdet er veldig stor”. Altså ikke bare stor men «VELDIG STOR».

Dette betyr igjen at på sikt og kanskje ganske snart, så vil dette slå inn for fullt ovenfor Sametinget. Det første tegnet på dette, er at for første gang kan Sametinget få en Sametingspresident som ikke behersker samisk. Spørsmålet om det skal være et krav at sametingspresidenten kan snakke samisk eller ikke, er bare en liten bit av denne problemstillingen. Det er derfor Eira skriver at «Det er en større trussel hvis presidentkandidatens oppfordring følges; «at alle som har muligheten til å skrive seg inn i samemanntallet, benytter muligheten til å gjøre det»».

Og det er derfor Bjørklund stiller spørsmålet om Sametinget som en trojansk hest. Hvem er soldatene i denne trojanske hesten? Jo, det er blant de konstruerte samene som er innmeldt i Sametingets valgmanntall man finner dem. Hvem skulle det ellers være?

Jeg oppfordrer for øvrig alle som er opptatt av disse spørsmålene til å lese boka “Den samiske medborgeren “. Den som gjør det, vil da ikke ha behov for å synse så mye om samer og samepolitiske spørsmål.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse