Annonse
Seniorforsker Helge Tveiten har ledet Nofimas forskningsarbeid med steril laks. Her holder Tveiten fram fire sterile laks og to kontrollfisk. De sterile fiskene skiller seg ikke ut. Foto: Ole Åsheim

Den sterile oppdrettslaksen er på vei

Over 2000 laks svømmer for tiden rundt på forskningsanlegget og oppfører seg helt som sine artsfrender. Eneste forskjellen er at altså de de mangler kjønnsceller.
Melding til alle som elsker og kjemper for den atlantiske villaksen: Den sterile oppdrettslaksen er på vei. Uansett hvor mye den måtte ville det, klarer den ikke å formere seg med villaksen. Eller sagt på forskerspråket: Genetiske interaksjon blir umulig.
 
Havforskningsinstituttet har nylig uttalt: «Den største trusselen mot villaks er rømming av oppdrettslaks». Klarere kan det ikke sies. Derfor er gjennombruddet i forskningen på dette feltet gledelig både for oppdrettsnæringen og for villaksen. Fremtidens oppdrettslaks kan bli steril, men vil ellers oppføre seg helt som sine søstre og brødre. Neste steg er å kommersialisere forskningen slik at næringen kan ta den i bruk.
 
Gledelig for miljøene i nord er det at mye av denne forskningen har skjedd i Tromsø. Seniorforsker Helge Tveiten i Nofima har i ti år jobbet målrettet for et gjennombrudd og har blant annet dratt nytte av infrastrukturen på Havbruksstasjonen i Kårvika på Ringvassøya. Stasjonen er eid i fellesskap av Nofima og Universitetet i Tromsø,
 
Ved å gjøre oppdrettslaksen steril, forhindres scenariet med at rømt oppdrettslaks skal gyte sammen med villaksen og ødelegge villaksstammen, som mange frykter i dag. Dessuten er det en stor fordel å unngå at laksen blir kjønnsmoden, fordi den da er betydelig mer utsatt for sykdom og får problemer med å opprettholde saltbalansen sjøen. Ytterligere et poeng er at kvaliteten på fiskekjøttet forringes når laksen blir kjønnsmoden, og produktet dermed blir mindre verdt.
 
«Nofima-laksen» må ikke forveksles med triploid laks, som er steril fordi den har et kromosomsett mer enn normalt. I Nofimas forskning er heller ikke genene berørt. Det er derimot et protein som er avgjørende for utviklingen av kjønnsceller. Behandling på riktig tidspunkt stopper fiskens utvikling av kjønnsceller.
 
Forskerne våre ser en liten rognpose hos hunnfisken, men det dannes ikke egg. Hannfisken utvikler tilsynelatende vanlige kjønnsorganer, men de har ikke spermceller.
 
Over 2000 laks svømmer for tiden rundt på forskningsanlegget og oppfører seg helt som sine artsfrender. Eneste forskjellen er at altså de de mangler kjønnsceller. Forsøksfisken er i dag mellom 200 og 300 gram, og vi fortsetter forskningen for å se utviklingen gjennom hele livsløpet. Derfor er det for tidlig å si hvordan «Nofima-laksen» vil oppføre seg dersom den rømmer. Uansett om den skulle gå opp i elvene, kan den ikke pare seg med villaksen.
 
I ti år har Nofima forsket på et fåtall gener som er avgjørende for utviklingen av kjønnscellene. Veien har vært lang, men slik er forskningens natur. All forskning er langsiktig. Etikk, omdømme og fiskevelferd har vært viktig i forskningsprosjektet, og målet har vært å endre så lite som mulig. Da kan den sterile fisken settes i produksjon uten at havbruksnæringen trenger å gjøre tilpasninger eller ta andre spesielle hensyn.
 
At også andre firma og institutt har sendt ute pressemeldinger om at de jobber med teknologier for sterilisering av oppdrettslaks, underbygger at havbruksnæringen har ønske om, og interesse for en steril fisk som ikke kan formere seg med den ville bestanden.
 
Når store forskningsgjennombrudd gjøres er det ofte behov for å takke mange. Helge Tveiten har hatt nasjonale og internasjonale forskere med seg på laget, men spesielt kollega Øivind Andersen i Nofima skal nevnes. Riktig er det også å nevne at midler fra Norges Forskningsråd og Fiskeri- og havbruksnærings forskningsfond (FHF) har bidratt til at Nofima har kommet så langt i denne forskningen.
 
Norge har et særlig ansvar for bærekraftig forvaltning av villaksen, og i løpet av vinteren arrangerer Nofima et stort seminar for å belyse forvaltningen av villaksen. Nyheten om den sterile oppdrettslaksen bør bli godt mottatt der.
 
 
 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse