Annonse
Vi er glade for at Norges Forskningsråd nå har lyst ut forskningsmidler på 24 millioner kroner til forskning på effekter av lakseoppdrett på villfisk, skriver Are Kvistad i Sjømat Norge. Foto: Sjømatrådet

Forskningsløft på havbruk og villfisk

I et innlegg på Nordnorsk debatt 27. juli skriver Paul Jensen og Ståle Fremnesvik om den årelange konflikten mellom havbruk og fiskerier enkelte steder. Det er bra at fiskerne og naturvernerne etterlyser mer kunnskap om dette feltet og lager arenaer for å diskutere hvordan sjømatsektorene kan leve side om side.

Sjømat Norge organiserer brorparten av landets bedrifter både innen tradisjonell fiskeindustri og havbrukssektoren, og vi støtter mer forskning og dokumentasjon som kan bidra til en riktig forvaltning og mer næringsutvikling langs kysten. Vi er derfor glade for at Norges Forskningsråd nå har lyst ut forskningsmidler på 24 millioner kroner til forskning på effekter av lakseoppdrett på villfisk.

Forskningen skal gi svar på eventuelle effekter av lakseoppdrett på torskebestander, for eksempel overlevelse, vekst, vandring, gyting og rekruttering, og hva påvirkningen kan skyldes.

En vesentlig del av forskningsmidlene til prosjektet kommer fra torskenæringen og laksenæringen selv gjennom penger fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond FHF. Vi håper og tror at mer kunnskap og dokumentasjon kan redusere usikkerheten og konfliktnivået til beste både for fiskere og oppdrettere.

Som alle andre næringsaktører ønsker fiskerne, fiskemottakene, industrien og havbruksbedriftene størst mulig forutsigbarhet. Forskningsrådets satsning vil derfor være viktig for alle som høster av havet, og vi forventer i tillegg at økt kunnskap på dette feltet vil bidra til en enda bedre forvaltning av kystsonen.

Hvordan vi skal ta vare på og samtidig dra nytte av de rike ressursene vi har langs kysten er et viktig spørsmål for hele landet. Det forutsetter at både fagmiljøer, forvaltning og politikere sitter på den best tilgjengelige kunnskapen når vedtakene skal fattes - nasjonalt og lokalt.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse