Jeg foreslår at «BIG SALE!» erstattes med «STORSALG» og ser gjerne dette brukt i neste annonsekampanje. Forslaget er helt gratis, skriver Helge Stangnes.

Forslag til Jekta storsenter - helt gratis!

For n-te gang er varehuset Jekta ute med store annonser og teksten «BIG SALE».

Nå er det mulig at varehuset har en engelskspråklig annonseansvarlig ettersom man gang på gang tyr til engelsk tekst. Da kan det til en viss grad forståes. Er det derimot en eller flere norskspråklige som står bak, kan de tydeligvis ikke ha kjennskap til tidligere NHO-sjef Finn Bergersens rettesnor for språkbruk innenfor forretningslivet: Norsk når du kan, engelsk når du må.

Jeg har vanskelig for å tro at den (norske?) daglige ledelse på Jekta innehar så begrensede norskkunnskaper at de føler seg tvunget til å bruke engelsk. I så fall bør vedkommende vurdere sin språklige identitet: Hvilket land bor du i? Hvilket språk brukes daglig av deg og av majoriteten i Tromsø? Hvem annonserer du for? Fremmer du ditt morsmål ved å «låne» språk i dine annonser når det finnes fullgode norske ord?

Jeg foreslår at «BIG SALE!» erstattes med «STORSALG» og ser gjerne dette brukt i neste annonsekampanje. Forslaget er helt gratis.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse