Administrasjonens forslag til splitting av skolekretser vil ikke bare ramme elevene i de vanlige klassene ved Prestvannet skole. Det vil ramme barn med samiskundervisning, og det vil ramme de mest sårbare av alle – barn med ulik grad av psykisk og fysisk funksjonshemming, påpeker FAU. Foto: Tromsø kommune

Forslaget til splitting av skolekretser i Tromsø rammer de mest sårbare av alle barn. Politikerne må bruke hjerte og hode i denne saken.

Det er ikke gjort gode nok faglige vurderinger når administrasjonen i Tromsø kommune anbefaler å splitte skolebarn. De mest sårbare av alle barn fratas mulighetene til å fortsette vennskapene på terskelen til ungdomslivet.

Er ikke Hagen-elevenes behov lenger viktig for Tromsø kommune? Og hvordan kan politikerne våre, som kjemper for toleranse og mot diskriminering, bare la behovene til de svakeste gruppene av barn fare, og i stedet dolke dem i ryggen?

Tenk deg at du snart er 13. Du begynner å bli klar for ungdomsskolen, du gleder deg og er kjempespent. Samtidig kjenner du en skarp klo i magen fordi vennene dine ikke kommer til å være der og kjenne på usikkerheten sammen med deg, når du går inn i de mest sårbare årene av dem alle. For kommunen har bestemt at hele skoleklasser skal splittes etter hvilken adresse du har, og du vet at du må gå på en annen ungdomsskole enn bestevenninna di. Og det er ingenting du som snart 13-åring kan gjøre noe med.
Er det å sette barnets beste først?

Ved administrasjonens forslag til splitting av skolekretser vil det ikke bare ramme elevene i de vanlige klassene ved Prestvannet skole. Det vil ramme barn med samiskundervisning, og det vil ramme de mest sårbare av alle – barn med ulik grad av psykisk og fysisk funksjonshemming. Hensynet til den siste gruppen har visst forsvunnet helt på veien fra administrasjonens første forslag til det siste. Her har de gått fra å uttrykke at det er svært viktig å ivareta Hagen-elevenes behov ved å sikre at de får alle medelevene sine til Sommerlyst, til å si svart på hvitt at de nå får med seg FÆRRE medelever til ungdomsskolen.

På Prestvannet integreres barna på avdeling Hagen i skolelandskapet – hver eneste dag. Det går motsatt vei også, elevene i de vanlige klassene får være med tilbake til Hagen og er sammen med barna der, og de elsker det. Dette noe som bygger toleranse og vennskap på tvers, i tråd med slagordet «En åpen skole for hjerte og hode.» Flere av elevene som er knyttet til avdeling Hagen, er bare tidvis innom der. De får mest vanlig undervisning i landskapet, der de har sterk tilknytning og vennskapsbånd til medelevene. Dette blir det en rask slutt på når klassen deles i to. Er ikke Hagen-elevenes behov lenger viktig for Tromsø kommune? Og hvordan kan politikerne våre, som kjemper for toleranse og mot diskriminering, bare la behovene til de svakeste gruppene av barn fare, og i stedet dolke dem i ryggen?

Og har dere glemt at mange flere barn på Prestvannet får samiskundervisning, selv om de ikke går i samiskklassene? Det samiske språkmiljøet som samiskklassene utgjør sammen med dem som har samisk som 2. og 3. språk, er avgjørende for språklæringen. For elevene som tilfeldigvis bor nord for Sommerlyst skole, betyr det at de både taper språkfellesskapet med de som bor sør for grensen, OG språk- og vennefellesskapet med elevene i samiskklassene. Dette forringer mulighetene til å praktisere samisk språk i et aktivt språkmiljø som ikke finnes på Grønnåsen skole. I artikkel 5 i Samarbeidsavtalen mellom Tromsø kommune og
Sametinget bekreftes behovet for et løft for å styrke utviklingen av samisk språk i barnehagene og grunnskolen i Tromsø kommune. I avtalen står det også at det som har innflytelse på samisk språk og kultur skal ivaretas og integreres i alle planer. Den nye skolekretsinndelingen vil bidra til det helt motsatte.

Dere er i ferd med å lage et puslespill og et lappeteppe av det som til nå har vært helhetlig kommunal tenking omkring gode oppvekstmiljø. Det vil redusere avkastning på tidligere investeringer som er gjort i utviklingen av bydeler, med idrettsanlegg og
fritidsaktiviteter.

Et annet spørsmål er om skolekretser KAN splittes ved overgang til ungdomsskole, er dette politisk behandlet? Politikerne har bedt administrasjonen utrede kretsgrensene, men mange tar til ordet for at regulering ikke må føre til oppsplitting. Når kommunestyret skal vedta regulering av kretsgrenser – skal det automatisk medføre splitting av elever?

Vi ber om at saken utsettes, at den utredes på nytt og at kommunen gjør nye faglige vurderinger. Alternativt at det vedtas som i opprinnelig forslag å etablere Grønnåsen som ny ungdomsskole for Gyllenborg. Da slipper også barna på denne skolen å splitte barn og vennskap.

For alle barn som går fra barn til ungdom er trygghet og forutsigbarhet det viktigste. Du har ikke lenger ei stor og trygg hånd å holde i på første skoledag, men alle trenger tryggheten fra vennene sine når døra til ungdomslivet åpner seg. Vi oppfordrer politikerne til å bruke hjerte og hode i denne saken.

Prestvannet FAU ved: 

Elisabeth Einarsbøl (leder)

Eirin Rødseth

Mali A. Arnstad 

Bjørn Morten Litveit Hansen

Tove Kronstad Sundstrøm

Torjer Olsen

Marianne Larsen

Ragnhild Varmedal

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse