Annonse
FORSVARET: Artikkelforfatteren sammenligner det norske forsvaret mot det finske, og er kritisk til nedbyggingene og prioriteringene som gjøres på norsk side.

Forsvar i fritt fall

Landområder kan verken holdes eller erobres uten hærstyrker, uansett avansert teknologi.

I Norge – med bratte fjell og daler, elver og dårlige veier – er det ubegripelig at man anvender store deler av forsvarsbudsjettet på kjøp og drift av stridsvogner.

Journalist Ola Solvang har i en kronikk i Nordlys 14. april meddelt oss at han ikke har noen tvil vedrørende det norske forsvarets effektivitet og tilstrekkelighet.  

Dette står i klar kontrast til hva både avgåtte og nåværende forsvarssjef mener, i tillegg til et stort flertall av befolkningen, hvorav mange er eller har vært i forsvaret.

Sannheten er – ifølge Solvang – at vi bruker mer penger på forsvaret nå enn under den kalde krigen.  Det er faktisk mulig, men da har neppe Solvang regnet med alle milliardene vi mottok fra USA den gang, og antagelig uten å beregne kostnadsøkninger og redusert kroneverdi.

Det er også uklart for meg hvordan Solvang – etter å ha beskrevet alle nedleggelser og innskrenkninger, kan trekke den konklusjon  som han åpner med; nemlig at forsvaret er i god stand og representerer en tilstrekkelig beskyttelse.

For kort å oppsummere etter hukommelsen; Kystartilleriet er avviklet, U-båt-basen på Olavsvern er nedlagt og kystforsvarets skip (ubåter, korvetter, jagere) er flyttet til Bergen og er delvis uten full bemanning, har redusert seilingstid fra Bergen og har laaang avstand til det viktigste område som skal overvåkes og lang vei for reparasjon og opplading. 

Spesialstyrkene i Ramsund er planlagt flyttet til Trandum, våre resterende og delvis stridsdyktige F 16-jagere skal flyttes til Trøndelag og vil knapt rekke å nå Finnmark før de må tanke. Vi har nesten intet luftforsvar – heller ikke i Bodø, og lite artilleri.  

Alminnelig verneplikt er avviklet og vi har en hær på ca. 17 000 mann/kvinner.  HV er redusert og planlegges ytterligere redusert.  De vernepliktige vi har er så vidt opplært når de dimitteres.  To kull pr. år gjør at bare halvparten er fullt stridsdyktige og at vi i et intervall er praktisk talt uten en reelt stridsdyktig hær.

Aftenposten har for kort tid siden en artikkel som sammenlignet Norges og Finlands forsvar. Det finnes på: http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Tenker-Norge-feil-om-sitt-forsva…

Kort fortalt har Finland 900 000 personer som er vernepliktige og som kan mobiliseres (mot Norges 17 000).  De har en hær på 160 000 og 20 000 på førstegangstjeneste hvert år. (Norge 7 – 8000).  Deres forsvar teller totalt 230 000 mot Norges 17 000.  Det finske forsvarsbudsjettet er på 20 mrd. kroner. Det norske er dobbelt så høyt.

Det er mulig at en fremtidig krig vil være mye basert på teknologi.  Likevel er det et faktum at det er landområder krig dreier seg om – på en eller annen måte.  Og landområder kan verken holdes eller erobres uten hærstyrker, uansett avansert teknologi.

Jeg kjenner ikke til i hvor stor grad Finland har satset på panserstyrker, men i et terreng som det finske kan man forstå at panser kan være relevant i et forsvar.  

I Norge – med bratte fjell og daler, elver og dårlige veier – er det ubegripelig at man anvender store deler av forsvarsbudsjettet på kjøp og drift av stridsvogner.  

Det jeg vet er at Finland i stor grad fortsatt satser på et såkalt svermforsvar, altså tilnærmet gerilja; raske ildoverfall, ødeleggelse av fiendens transport- og forsyningsfunksjoner, etc. Norge synes mer oppsatt med et forsvar beregnet på innsats i Afghanistan eller Midtøsten.  

Hvis det er noe land som er egnet for det finske konseptet må det være Norge med vår geografi og klima som forutsetter trening på fremkommelighet i uveisomt terreng, vinterkrig, kunnskap om overlevelse i naturen, etc.  Stridsvogner er mest egnet på polske sletter og arabisk ørken.

Så det er etter min mening all grunn til å ruste opp og effektivisere forsvaret.  Så får man heller se på om ikke forsvaret kunne drives billigere og mer effektivt.  Det må være fornuftig å se på hva Finland har fått for halve prisen av det vi bruker på forsvar. 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse