Annonse

Forsvar av Nord-Norge?

Flytting av helikopterbasen på Bardufoss sammen med flytting av flybasen fra Andenes til Evenes har lenge vært debatt sak i lokalavisene. Regjeringspartiene har ikke greid å overbevise befolkningen i Nord-Norge at ved å fjerne personell og utstyr fra landsdelen, vil resultatet bli et sterkere forsvar av den nordlige landsdel. Regjeringen har heller ikke tatt innover seg at dette også vil bety dårligere beredskap for sivilbefolkningen. I VG nylig ble det gjentatt fra forsvarshold at flyttingen fra Andenes til Evenes vil bety en dårligere base med dårligere beredskap for nordområdene.  I dette bilde var Arbeiderpartiet lenge helt stille, representanter fra AP var på Bardufoss uten og si ett enda ord om framtida for helikopterbasen. Når saka skulle avgjøres i stortinget og støttepartiene til Høyre og Fremskrittspartiet sa nei, var det AP som gikk inn i rollen som støtteparti– og vedtaket ble klubbet.

Debatten lokalt har og er drevet av ordførerne i Målselv og Bardu støttet opp av sentrale personer i samme område. For meg er det forunderlig at denne store og viktige sak for hele landsdelen, ikke er blitt satt på dagsorden for kommunepolitikerne for uttalelse. Lengre sør i landet kan det se ut som det barere er ordførerne i Målselv og Bardu som kjemper for og beholde forsvars arbeidsplassene. Ett troverdig forsvar av den nordlige landsdel burde være en tverrpolitisk kampsak for lokale politikere i Nord Norge. Når så ikke er tilfelle er det nærliggende og tro at her er det ordførerne rundt om som har sviktet ved   ikke og sette saken på dagsorden.

Nedbygging av forsvaret i nord er ikke noen ny sak. I alle år etter tusenårsskiftet og også før har dette skjedd. Øynene har vært lukket hos våre stortingspolitikere for den store opprustingen som vår nabo i øst har foretatt i samme tidsrom—og det er skremmende. Vi husker også da AP presset gjennom stenging og senere salg av Olavsvern, da møtte APs representanter med bundet mandat. Når jeg ser på alt som har skjedd i negativ retning gjennom en årrekke der AP har vært tunga på vektskåla, stoler ikke jeg på Arbeiderpartiet i denne sak. Det andre partiet jeg heller ikke stoler på når det gjelder forsvarsviljen for landsdelen er SV, som en rekke ganger har arbeidet for at Norge skulle melde seg ut av NATO.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse