Annonse

Forsvaret på Andøya

Jeg har oversendt min vurdering av hva Forsvaret trenger av infrastruktur på Andøya etter 2023 til Forsvarsdepartementet. Forsvaret vil i fredstid ha svært begrenset behov for infrastruktur på Andøya etter 2023. Dersom Norge skulle havne i en krise eller en konflikt der vi trenger støtte fra våre NATO-allierte er det likevel ønskelig at noe infrastruktur er tilgjengelig for militært bruk. På Andøya, som i mange andre områder av landet vårt, vil et alliert mottak legge beslag på en del infrastruktur. Vårt totalforsvarskonsept legger opp til at sivilsamfunnets ressurser kan brukes av Forsvaret i tilfelle krise eller krig.

Etter 2023 skal P8 Poseidon overvåkningsfly overta for P-3 Orion. Basen for våre nye overvåkningsfly er Evenes. På Andøya vil Forsvaret likevel ha mange ansatte innenfor blant annet etterretningstjenesten, Cyberforsvaret og Forsvarsbygg og vil fortsatt være en betydelig arbeidsgiver på Andøya. Selv om Forsvaret vil ha mange ansatte på Andøya også etter 2023, vil behovet for infrastruktur være marginalt i det daglige. I anbefalingen som er fremsendt er dette behovet begrenset til noen få bygg.

Jeg ser at Forsvarets behov for infrastruktur ved krise eller krig blir betegnet som uforutsigbart for næringsutvikling. Forsvaret vil strekke seg svært langt for å møte alle konkrete behov for næringsutvikling i tett dialog med både myndigheter og næringslivsaktører. Usikkerheten ligger dermed i om Norge kan havne i en krise eller krig. Det er en spørsmålsstilling jeg skulle ønske var usannsynlig, men sånn er det ikke. Vi har blitt overrasket før, og det kan skje igjen.

Jeg vil at vi sammen finner gode løsninger for både Forsvaret og sivilsamfunnet fremover. Gode løsninger er Forsvaret veldig tjent med overalt der vi har vår daglige virksomhet. Forsvaret er en betydelig arbeidsgiver i mange lokalsamfunn, over hele landet. På Andøya, som i mange andre kommuner, er våre forsvarsansatte en del av lokalmiljøet - også etter 2023.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse