Annonse
ØVELSE: Forsvaret avholder en vinterøvelse i Nord-Norge. Foto: Forsvarets Forum

Forsvaret ser igjen mot nord

Uansett hvordan man vil tolke slike øvelser i den ganske spente sikkerhetspolitiske situasjonen Europa er i for tiden, er det bemerkelsesverdig hvor fort klimaet har forandret seg i forholdet mellom Russland og NATO.

For få år siden foretok Norge en storstilt nedbygging og avhending av forsvarsmateriell og baser i nord. En følge av denne politikken er at marinen – i hvert fall den delen som er på havoverflaten – ikke er til stede i nord.

Nyheten er både oppsiktsvekkende og kanskje en grunn til bekymring for noen: I mars skal det norske forsvaret avholde en militærøvelse med 5000 soldater. Øvelsen har fått navnet Joint Viking.

Det er imidlertid verken navnet eller størrelsen som gjør denne øvelsen svært spesiell, men derimot det faktum at den skal avholdes i Finnmark. Denne uka møtes 60 offiserer i Porsanger garnison for å planlegge øvelsen som skal foregå i området mellom Alta og Porsanger. Det er usikkert om allierte styrker vil delta, men det finnes åpning for slik deltakelse.

Under den kalde krigen hadde alle regjeringer i NATO-landet Norge som prinsipp at militærøvelser aldri skulle avholdes i vårt nordligste fylke. Årsaken var selvsagt at vi ikke ville provosere Sovjetunionen unødig.

Representanter fra Forsvaret sier i dag at denne øvelsen ikke har noe som helst med forholdet til Russland å gjøre, og at det er en tilfeldighet at øvelsen er lagt til Vest-Finnmark. Imidlertid mener en forsker på Institutt for forsvarsstudier at Joint Viking ganske sikkert vil bli oppfattet som en provokasjon fra russisk side, ifølge Barents Observer.

Norge er uansett ikke alene om å øve nær demarkasjonslinjene mellom øst og vest under den kalde krigen. Også russerne har nylig avholdt  øvelser tett inn til norsk territorium. I sommer ble det avholdt en større øvelse med mer enn 25 jager- og bombefly over Barentshavet, der det ble benyttet skarpe luft til luft-våpen. I hele 2014 har den russiske kampflyaktiviteten sørover langs norskekysten, nært norsk luftrom, også vært klart økende.

Uansett hvordan man vil tolke slike øvelser i den ganske spente sikkerhetspolitiske situasjonen Europa er i for tiden, er det bemerkelsesverdig hvor fort klimaet har forandret seg i forholdet mellom Russland og NATO.

For få år siden foretok Norge en storstilt nedbygging og avhending av forsvarsmateriell og baser i nord. En følge av denne politikken er at marinen – i hvert fall den delen som er på havoverflaten – ikke er til stede i nord. Dersom Forsvaret finner at det er relevant å øve landstridskreftene i nord, setter det marinens totale fravær her i et enda underligere lys.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse