Annonse
Stortingspolitikere og journalister på befaring på Olavsvern i 2008, samme år som basen ble lagt ned. (Foto: Lina Livsdatter)

Olavsvern: En lekse for oss alle

Det er gått tolv år siden Senterpartiet og Arbeiderpartiet med Stoltenberg i spissen landet vedtak 597 i LTP (Langtidsplanen for Forsvaret): «Olavsvern legges ned.» Nå banker sannheten og virkeligheten på portene: Forsvaret trenger Olavsvern!

Det er gått tolv år siden Senterpartiet og Arbeiderpartiet med Stoltenberg i spissen landet vedtak 597 i LTP (Langtidsplanen for Forsvaret): «Olavsvern legges ned.» Nå banker sannheten og virkeligheten på portene: Forsvaret trenger Olavsvern!  

Venstre hevdet den gang som nå at Olavsvern har unike kvaliteter og en beliggenhet i nordområdene som Forsvaret og NATO trenger på lang sikt. Forsvaret ved FLO (Forsvarets logistikkorganisasjon) må nå leie det de engang solgte. Det forverrer samtidig Forsvarets årlige driftsbudsjett i forhold til en situasjon der man eier anleggene. 

Den kostbare og strategiske basen Olavsvern skulle aldri ha blitt avhendet, og slettes ikke uten forbehold. Etter salget kunne enhver statsmakt skaffe seg kunnskap om fasilitetene. 

På Stortinget og i media advarte Venstre sterkt imot nedleggingen avhendingen på Stortinget. Daværende sentralstyremedlem og fylkesleder i Troms Venstre, Roar Sollied, besøkte Olavsvern og den lokale ledelsen to ganger i sakens anledning, sammen med Vidkunn Haugli og stortingsrepresentant Odd-Einar Dørum. 

Svært mange hevdet seg mot forslaget om nedlegging, men opplevde altså et smertelig nederlag ved Stortingets vedtak i 2008. Et avgjørende argument skulle være at logistikkstasjonen Olavsvern ville bli erstattet av et logistikkfartøy i nord. Dette fartøyet skulle samtidig være virksomt i utenlandsoppdrag og ville tidligst komme på plass fem år senere, ble det sagt. At nedleggingen likevel skulle skje umiddelbart, ble ikke vektlagt. Dessverre hadde SP og AP det altfor travelt med å legge ned Olavsvern som forsvarsbase. Nå bør tilfellet Olavsvern være en lekse for oss alle. 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse