Annonse
Vi får et styrket forsvar, men Harstad og Indre Troms er blitt rammet, skriver innsenderen.

Forsvarets framtid i Troms

Vi skal i Høyre i Troms stå sammen for å beholde Kystjegerkommandoen i Harstad, skulle ikke dette være mulig må vi jobbe hardt for at de viktigste deler av kystjegerkommandoen kan samlokaliseres med Marinejegerne i Ramsund og dermed beholde sin posisjon i nord.

Det var ikke dette vi i Harstad Høyre jobbet for inn mot regjeringen. Det kommer overraskende på at flere meget velfungerende enheter legges ned.

Det er trist for Troms at vi risikerer å miste operative enheter og arbeidsplasser i forbindelse med omleggingene i Forsvaret.

Det var ikke dette vi i Harstad Høyre jobbet for inn mot regjeringen. Det kommer overraskende på at flere meget velfungerende enheter legges ned. Den ene årlig høyt verdsatt av våre allierte.

 

Vi skal i Høyre i Troms stå sammen for å beholde Kystjegerkommandoen i Harstad, skulle ikke dette være mulig må vi jobbe hardt for at de viktigste deler av kystjegerkommandoen kan samlokaliseres med Marinejegerne i Ramsund og dermed beholde sin posisjon i nord.

Vi må også fortsatt kjempe for at Alliert treningssenter på Åsegarden beholdes som treningssted i NATO sammenheng, selv med administrasjon i Finnmark.

 

Hele forsvarsplanen skal opp i stortinget til høsten og planen skal her vedtas, så her har NordNorge-benken på Stortinget en jobb å gjøre og vi skal bidra med det vi kan lokalt for å beholde flest mulige avdelinger i Troms

Vi må likevel konstatere at vi mest sannsynlig mister mange arbeidsplasser og at de positive ringvirkningene fra forsvarsaktivitetene reduseres betraktelig.

 

Midt i denne situasjonen må vi også evne og heve blikket. Forsvarssjefens fagmilitære råd har blitt fulgt på mange områder. Forsvaret tilføres midler. Det bygges opp på Evenes og Ramsund, noe som kommer til å gi gode ringvirkninger for Sør-Troms både i form av et styrket forsvar og arbeidsplasser og befolkningsvekst.

En annen gladnyhet er at deler av Forsvarets personell- og vernepliktsenter (FPVS) med ca 50 årsverk skal flyttes fra Oslo til Harstad og samlokaliseres med Forsvarets Lønnsadministrasjon.

Dette er faste arbeidsplasser som også gir gode ringvirkninger.

 

Stoltenberg og Barth- Eide meldte i sin tid, for ikke lenge siden at forsvaret var omstrukturert, fullfinansiert med nødvendig operativ evne. Dette har vist seg å være feil. Det er store mangler, vedlikeholdsetterslep, forsømmelse i nyinvesteringer og manglende oppbygging / trening og øvelser av styrkene. Det skal seiles mer, øves mer, innfase nytt moderne materiell. Totalt en kraftig styrking og en satsing totalt på forsvaret som vi aldri før har sett i moderne tid.

 

Det er viktig å være troverdig innenfor NATO, dette er vi. Norge er NATO i nord. Vi skal levere situasjonsforståelse og bidra både i Norge og internasjonalt. Dette blir vi i stand til. Marine, luftforsvar og e- tjenesten samt landstyrkene vil bli styrket i denne meldingen.

Vi får et styrket norsk forsvar, men Harstad og indre Troms har blitt rammet.  

Håkon Vahl, Kommunestyrerepresentant, Harstad Høyre

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse