Annonse
Cybertekniker-elever i Forsvaret på besøk ved Forsvarsmuseet for kulturelt og historisk påfyll i sin utdanning. (Foto: Anette Ask, Forsvaret)

Forsvarets fremtid: Økt evne til å kombinere menneske og teknologi

Forsvaret har passert et veiskille der utviklingen i hovedsak drives av teknologien, og trusselbildet i det digitale rom øker.

Den nye situasjonen utfordrer Forsvarets forståelse av hvilken kompetanse som må rekrutteres og utvikles. Forsvaret må i sterkere grad ta inn over seg hvilke enorme konsekvenser digitale angrep på nasjonen kan få, og evnen til å ta i bruk ny teknologi må bli bedre.

På oppdrag fra Forsvarsdepartementet har vi vurdert hvordan Forsvaret kan bedre evnen til å rekruttere, beholde, utvikle og avvikle kompetanse, herunder bidra til å utvikle et nødvendig kompetansemangfold. Forsvarsministeren fikk overlevert rapporten 24. juni 2020.

Forsvaret rekrutterer i dag militært personell som helt unge og utdanner dem internt, mens rekruttering av folk med relevant arbeidserfaring og kompetanse utenfra skjer i liten grad.

For at Forsvaret raskere skal tilpasse seg en omskiftelig verden, må det tas noen grep:

  • Forsvaret må få økt lederkraft. Utvalget foreslår at tre roller i topp- og mellomledergruppene blir sivile stillinger; teknologiansvarlig (CTO), HR-ansvarlig (CHRO) og økonomiansvarlig (CFO).
     
  • Truslene i det digitale rom må møtes med cybersoldater, digital beredskap og nasjonal innsatsstyrke for digitalt forsvar. Økt kompetansesamarbeid med næringslivet anbefales.
     
  • Forskning, digitalisering og automatisering kan gjennomføres lokalt i nord. Nord-Norge kan bli verdens fremste region for bruker-nær utvikling av teknologi og kompetanse som kan benyttes på tvers av flere sektorer under krevende klimatiske forhold. Dette krever politisk drahjelp og vilje til å satse.

Forsvaret har passert et veiskille som gjør det nødvendig å ta kraftige grep for å videreutvikle evnen til å forsvare landet også i det digitale domenet.

  • Forsvarsdepartementet oppnevnte Svendsen-utvalget i august 2019 for å vurdere hvordan Forsvaret kan bedre evnen til å rekruttere, beholde, utvikle og avvikle kompetanse, herunder bidra til å utvikle et nødvendig kompetansemangfold i Forsvaret. Utvalget leverte sin sluttrapport 24. juni 2020.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse