Det første norske NH90 helikopteret med norsk mannskap har landet på Bardufoss flystasjon i 2011. Nå spøker det for det som bel vedtatt skulle være nasjonal hovedbase for helikoptre. Foto: Forsvaret

Forsvarets "langtidsplaner"

1. August 2014: Bardufoss opprettes som Forsvarets nasjonale hovedbase for helikoptre.

5. November 2014: Grunnsteinen for nytt helikopterbygg på Bardufoss flystasjon nedlegges av Statssekretær Bø.  Under tilstelningen sa Bø følgende: 
Grunnsteinen markerer Stortingets beslutning om at hovedbasen for helikopter er lagt til Bardufoss, og at Forsvarets tilstedeværelse i Midt-Troms er betydelig.   
Til sammen vil vel 600 personer være underlagt Luftvingsjefen på Bardufoss når basen står ferdig i 2016”.
Bø understreket at hovedbasen også skal bidra til økt beredskap, og støtte politiet i forbindelse med sivile oppdrag.

Brigader Aamodt i Luftforsvarsstaben fremhevet også basens viktighet:
Basen skal ivareta de operative leveransene blant annet til Kystvakta og hevde norsk suverenitet i nordområdene.
Dette er viktig for Norge
”.

14. april 2015: Forsvarsdepartementet oppdaterer status for omstillingen i Forsvaret på regjeringen.no:
Bardufoss flystasjon er etablert som hovedbase for Forsvarets helikoptre, inkludert redningshelikoptre. Alle helikopterskvadronene ledes nå fra Bardufoss. Det er igangsatt bygging av nye hangarer og helikopteroppstillingsplasser på Bardufoss”.

September 2016: Helikopterbasen ferdigstilles av Forsvarsbygg. Et moderne nybygg på 9.000 m2 spesialtilpasset for helikopteret NH90, som er Forsvarets nye storsatsing med en budsjettramme på 6.3 milliarder kroner.
Bygget inneholder også en egen kontorfløy for administrasjonen.
I tillegg er det etablert utvendige oppstillingsplasser for NH90.

Desember 2016: Det besluttes at Bardufoss flystasjon ikke lenger skal være hovedbase for Forsvarets helikoptre.
  
Med en statssekretær som hadde vært i stand til å besvare spørsmål, så kunne det vært på sin plass å stille følgende spørsmål:
 1.  Hvem skal nå “bidra til økt beredskap og støtte til politiet i forbindelse med sivile oppdrag” ?
 2.  Hvem skal nå “ivareta de operative leveransene blant annet til Kystvakta og hevde norsk suverenitet i nordområdene” ?
Spørsmålene får utgå.

LANGTIDSPLANER ???

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse