Annonse
VINTERØVELSE: I Finnmark pågår nå den første store, militærøvelsen i fylket på nesten 50 år. Foto: Forsvarets mediesenter. (Illustrasjonsbilde)

Forsvarets rolle i nord

At man nå øver i 10 dager så langt nord som Finnmark, endrer lite på det faktum at den permanente tilstedeværelsen i nord lenge har vært mangelfull.

Den første, store militærøvelsen i Finnmark på 50 år vil nok bli lagt merke til av Norges store nabo i øst.

I disse dager avholder Forsvaret sin store øvelse «Joint Viking» i Finnmark. Forrige gang en så stor øvelse ble avholdt i vårt nordligste fylke, var så langt tilbake som i 1967.

Det er derfor en svært spesiell begivenhet at Forsvaret er tilbake i Finnmark etter nesten 50 år, med 6000 norske soldater og mengder av tungt materiell.

Soldatene kommer fra alle forsvarsgreiner og det skal øves både på land, til havs og i lufta. Øvelsen har som ett av sine mål å trene på samordningen mellom forsvarsgreinene i en fellesoperativ ramme.

Generalløytnant Morten Haga Lunde, som er sjef for Forsvarets operative hovedkvarter, avviser i en kronikk i Nordlys at denne øvelsen er en norsk, militær respons på utviklingen i Ukraina det siste året og Russlands aggressorrolle.

Generalløytnanten skriver at avgjørelsen om å holde denne øvelsen i Finnmark ble tatt før de dramatiske hendelsene i Ukraina fant sted. Det kan godt være.

Men den første, store militærøvelsen i Finnmark på 50 år vil nok bli lagt merke til av Norges store nabo i øst.

Haga Lunde poengterer at oppdraget for Forsvaret nå er å øke evnen til «suverenitetshevdelse og myndighetsutøvelse» over alt som er norsk territorium, både til lands og i de store havområdene.

Han peker på at Arktis vekker stadig større interesse internasjonalt og skriver at «det er ingen garantier for at nordområdene fortsatt skal være et lavspenningsområde».

Imidlertid mener generalløytnanten at «Joint Viking» ikke vil føre verken til militarisering eller et økt konfliktnivå.

Nødvendigheten av tilstedeværelse i nord har kanskje vært forstått lenge i Forsvaret. Det har imidlertid skortet på evne, særlig etter at Sjøforsvarets krigsskip ankret opp i Bergen og av forskjellige årsaker nærmest ble liggende der.

At man nå øver i 10 dager så langt nord som Finnmark, endrer lite på det faktum at den permanente tilstedeværelsen i nord lenge har vært mangelfull.

Det er dessuten interessant at «Joint Viking», sett utenfra, minner mer om en øvelse for det gamle invasjonsforsvaret, enn trening for å møte de helt annerledes utfordringene om reaksjonsevne og fleksibilitet som dagens hybridkrigføring bringer med seg.

Det hadde vært interessant å høre Haga Lundes tanker rundt dette.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse