Annonse
Bell helikopter på Bardufoss. Forsvarsministerens og Regina Alexandrovas utsagn om bedre utnyttelse av Forsvarets helikoptre fremstår mer som et ønske enn en realitet, skriver artikkelforfatteren.

Forsvarsbudsjettet

Det er merkverdig at regjeringen ønsker å redusere aktiviteten på baser i Nord-Norge samtidig som det bygges opp i Sør-Norge, og at GIL som styrkesjef og styrkeprodusent lokaliseres i det sør-østligste hjørne av Norge. Er Alexandrova, Gudmundsen og Ludvigsen enig i en slik vurdering?

Vil regjeringen frata Brigaden evnen til vertikal omfatning ved flytting av Bell 412 bort fra Hærens kjerneområde?

Spørsmål til Ine Eriksen Søreide (H), Regina Alexandrova (H), Kent Gudmundsen (H) og Svein Ludvigsen (H)

I flere av Nord-Norges aviser framsnakker dere regjeringens Langtidsplan for Forsvaret til å gi en riktig klartid, økt kamp- og bærekraft og bedre utnyttelse av Forsvarets helikoptre. Forsvarsbudsjettet er foreslått økt med 165 milliarder kroner over 20 år, 125 milliarder i friske penger og 40 milliarder i effektivisering/innsparing. Når materiellinvesteringene er gjennomført, ny infrastruktur er bygget og gammel infrastruktur er rehabilitert og reservedelslager er fylt opp kunne det være interessant å bli kjent med hvor stor økning, tatt i betraktning av lønns- og prisvekst det vil være i budsjettene til årsverk i Forsvarets Militære Organisasjon, til øving, seilingsdøgn og flytimer?

Kampkraft

Det er i garnisoner og baser med sine øvingsfelt og ved samtrening mellom forsvarsgrenene det skapes kampkraft, klartid og utholdenhet. Dette gir også en viktig tilstedeværelse. Det er derfor merkverdig at regjeringen ønsker å redusere aktiviteten på baser i Nord-Norge samtidig som det bygges opp i Sør-Norge og at GIL som styrkesjef og styrkeprodusent lokaliseres i det sør-østligste hjørne av Norge. Er Alexandrova, Gudmundsen og Ludvigsen enig i en slik vurdering?

Utnyttelse av helikoptre

Forsvarsministerens og Alexandrovas utsagn om bedre utnyttelse av Forsvarets helikoptre fremstår mer som et ønske enn en realitet. Valg av ett enhetshelikopter og en sterkere satsing på Forsvarets hovedbase for helikopter kunne ha gitt slike muligheter. Helikoptre vil til enhver tid være ute av drift på grunn av modifikasjoner, periodisk ettersyn, tidsbestemte ordrer fra fabrikant, venting på reservedeler og feilretting. I beste fall vil ca. halvparten av helikopterflåten være tilgjengelig for operativ tjeneste. Hvordan tenker dere operative helikoptre fordelt mellom egentrening, Hæren, Redningstjenesten, Kystvakta, Fregattene, Forsvarets spesialstyrker og Politiets beredskapstropp?

Bruk av NH90 Fregatt-, Kystvakt-  og AW 101 redningshelikoptre

Besetningene på NH90, et helikopter som er lite egnet for operasjoner i terreng, eller AW 101 kan ikke uten trening gi vertikal forflytning av brigadestyrker eller hurtig medisinsk evakuering i en konflikt eller krigssone. Vil regjeringen frata Brigaden evnen til vertikal omfatning ved flytting av Bell 412 bort fra Hærens kjerneområde? Norge har ytterligere ratifisert en avtale om livstruende redning innen en time i internasjonale operasjoner. Er dette en helikopterkapasitet som regjeringen vil videreføre som et mulig bidrag til internasjonale operasjoner og som et nasjonalt krav? Ved kjøp av helikoptre kan fabrikanten kontraktfeste hvilke roller helikoptre skal kunne brukes i. Er det for AW 101 satt noen begrensninger for hvilke roller det kan nyttes i?

Vedlikeholdsorganisasjonen og flytimer

Størrelsen på vedlikeholdsorganisasjonen som produserer flytimer er kostnadsdrivende og er en konsekvens av og en forutsetning for hvor mange timer som kan flys og antall helikoptre som kan være tilgjengelig til enhver tid. Hvis Forsvarsministeren ba om en analyse om hvorfor NH90 ennå ikke seiler operativt på Kystvaktfartøy eller på Fregatt, ville hun høyst sannsynlig få til svar at vedlikeholdsorganisasjonen er underdimensjonert eller ikke er fullfinansiert og det vil ta flere år å bygge denne opp. En kostnadseffektiv flytimeproduksjonen kan først oppnås når hovedbasen får et reelt innhold, gjerne ved et militært-sivilt samarbeid. Helikoptre har korte føtter og det er derfor viktig at hovedbasen kan levere helikoptre og understøtte leveransene nært de prioriterte operasjonsområdene. Er dette en beskrivelse regjeringen og Høyre er enig i?

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse