Annonse

Forsvarsdebatt på avveier

Hva mener Høyre om flytting av vesentlige forsvarskapasiteter sørover?

Men denne atomdebatten er mest politisk skuebrød og partitaktiske trefninger som fungerer som et røykteppe over den virkelig viktige forsvarsdebatten.

De fem stortingrepresentantene som er innvalgt for Høyre fra Nord-Norge har skrevet et felles leserinnlegg som vi har publisert i Nordlys og på debattplattformen vår, Nordnorsk Debatt. Temaet er forsvarspolitikk og innlegget har tittelen «Vi må ikke være naive».

Her går de fem Høyre-politikerne sterkt i rette med Arbeiderpartiet som etter deres syn er i ferd med å bryte med den felles forståelsen Høyre og Ap alltid har hatt om grunntrekkene i norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk. Foranledningen er at sentrale Ap-politikere har uttalt seg positivt om et forbud mot atomvåpen, noe Høyre mener undergraver NATOs strategiske konsept, der atomvåpen er en viktig bestanddel, og slik sår tvil om hvor Norge står i forhold til NATO.

Det kan sikkert være betimelig å be om klare svar fra Ap. Men denne atomdebatten er mest politisk skuebrød og partitaktiske trefninger som fungerer som et røykteppe over den virkelig viktige forsvarsdebatten. Høyre må gjerne fortsette sin kampanje mot Ap-ledelsen «uklarhet» og «vingling». Det skal vi ikke legge oss opp i, i hvert fall i denne omgang.

For øvrig er det ikke noen nyhet at det på venstresiden i Ap finnes en god porsjon NATO-motstand. Slik har det vært siden 1949 og det har likevel ikke rokket ved det faktum at Ap, sammen med Høyre, stødig har holdt fast ved Norges alliansetilknytning til NATO. En litt forvirret debatt om atomforbud kommer ikke til å endre på det. 

Men når endelig fem fremtredende stortingsrepresentanter fra nord tar ordet for å si noe viktig om forsvarspolitikken, burde de adressere de høyst reelle problemstillingene knyttet til Forsvarets fremtid. De store uklarhetene knyttet til dette er det, kjære stortingsrepresentanter, deres partileder og statsminister som har skapt. For halvannet år siden satt Erna Solberg på NATO-møte i Wales og forpliktet Norge til arbeide for å få forsvarsbudsjettet opp på to prosent av BNP.

Nå stanger både forsvarssjefen og Høyres forsvarsminister mot Solberg og Siv Jensens nei til å finansiere et relevant forsvar for fremtiden. Det er skapt en situasjon der nesten alt av forsvar i nord er satt i spill, med flytting av vesentlige forsvarskapasiteter sørover som konsekvens. Vi ønsker å høre hvor våre folkevalgte i nord står i denne debatten. Tar dere utfordringen?

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse