Annonse
Høyres forsvarsminister avslører endelig hvilke husly hun ønsker å tilby våre allierte mens norske styrker gjemmer seg under en utopisk luftvernparaply på Evenes; Sivile flystriper totalt blottet for beskyttende oppstillingsplasser, drivstoffkapasitet, våpenlager osv. Hva blir det neste forsvarsministeren tenker å tilby? Et jorde? undrer Yngve Laukslett. Bildet viser det nye kampflyet F35. Foto: Forsvaret

Departementet bekrefter: Nord-Norges forsvarsevne blir sterkt redusert

Man vet ikke om man skal le eller gråte. Hvilken alliert kommer til unnsetning med slikt skammelig husly?

I et brev fra Forsvarsdepartementet (FD) datert 05.09.2017 letter endelig regjeringen på sløret om hvordan basestrukturen for å understøtte kampfly i nordområdene, sett i lys av en historisk satsning, utkrystalliserer seg. Dokumentet ble skrevet som et motsvar til rapporten «Virkningen av ny fremskutt kampfly- og overvåkningsbase», publisert av det velrennomerte Samfunnsøkonomisk Analyse.

Siden Langtidsplanen for Forsvaret (LTP) ble vedtatt har mange kritiske røster pekt på en fundamental svakhet i langtidsplanen; manglende kapasitet for mottak av allierte kampfly. Flere Stortingskandidater fra partiene som banket gjennom en svært tvilsom LTP har brukt nærmest magiske evner for å unngå å svare på dette temaet. Den største akrobaten er utvilsomt Høyres Hårek Elvenes.

Imidlertid har FD omsider avslørt det man med rette kan kalle en historisk forsvarspolitisk bløff i nordområdene. I brevet står det: Det vil være flyplasser både i Bodø og på Andøya også i fremtiden, og det vil være mulig å nytte disse flyplassene til allierte fly i eventuelle fremtidige konflikter selv om disse ikke videreføres som flystasjoner eller beredskapsbaser.

Teksten er ikke forfattet 1. april, men er dessverre en reell vurdering gjort av tilsynelatende kompetente mennesker. I lys av dette brevet er det all grunn til vise medfølelse til alle i Forsvaret som arbeider innenfor beredskapsplanverk, logistikk, og luftoperativ virksomhet. Dette må være noe av det svakeste dokumentet som er produsert av FD, og bekrefter min påstand at Høyres historiske satsning på Forsvaret i nord i realiteten er en historisk reduksjon av vår kollektive forsvarsevne.

Høyres forsvarsminister avslører endelig hvilke husly hun ønsker å tilby våre allierte mens norske styrker gjemmer seg under en utopisk luftvernparaply på Evenes; Sivile flystriper totalt blottet for beskyttende oppstillingsplasser, drivstoffkapasitet, våpenlager osv. Hva blir det neste forsvarsministeren tenker å tilby? Et jorde?

En slik vurdering står i sterk kontrast til uttalelser på General-nivå i US Air Force. Ved en høring i den amerikanske kongressen kunne ikke Stabssjef General Mark A. Welch III vært tydeligere da han uttalte «hardend bases would be mandatory given the growing missile threat». Altså, gitt trusselen fra presisjonsvåpen er det obligatorisk for US Air Force å operere fra flystasjoner med armerte sheltre.

Man vet ikke om man skal le eller gråte. Hvilken alliert kommer til unnsetning med slikt skammelig husly? Regjeringens reduksjon av forsvarsevne forringer forsvarets primæroppgave; å forhindre krig. Som en småstat må vi vise stormakten og nabo, Russland, at vi er en del av en mektig allianse som besitter betydelig militærmakt. Denne makten må kommuniseres slik at Russland forstår at Norge og NATO har evne og vilje til å anvende den. Kapasiteten må vises frem og trenes med jevne mellomrom for reelle operasjoner. Dette har blitt gjennomført fra flystasjonene ved Bodø og Andøya, og et er en logistikkmessig kunst å planlegge og gjennomføre slike operasjoner.

For Norge er det avgjørende at Russland har en viss forståelse av vår kapasitet samtidig som vår intensjon er tydelig. For å forhindre krig er viktig at Russland forstår at anvendelse av militære virkemidler i nordområdene vil medføre betydelige kostnader.

Men hvordan skal Norge og NATO kommunisere den overlegne luftmakten til Russland når de militære flystasjonene i Bodø og Andøya er sanert? En alliert forsterkningsstyrke må øves og vises frem, noe som krever et enormt logistikk apparat; Er det i så fall meningen at sivile lufthavner skal stenge i lange perioder slik at NATO kan gjennomføre øvelser? Sjefen for NATOs militære styrker (SACEUR), General Scaparrotti uttalte i en åpen høring i det amerikanske Senatet at en eventuell krig mot Russland vill bli meget intensivt, med bruk av omfattende mengder ammunisjon på kort tid. Generalen presiserte at det var viktig for NATOs kampkraft å fylle beredskapslagrene med ammunisjon slik at tilgangen var «on base» umiddelbart. Hvordan forsvarsministeren kan komme på tullete ideer som å anvende sivile flyplasser i krise og krig strider jo mot alt sjefen for NATOs militære styrker sier!

Luftmakt er et strategisk tyngdepunkt, den kanskje viktigste enkeltfaktoren i en krig. Det er også en betydelig krigsforebyggende faktor dersom den bekjentgjøres for et motpart ved et tidlig stadium gjennom anvendelse av militære baser. En styrkeoppbygging pågår gjerne i en krisepreget tid, men fortsatt i fredstid. Det internasjonale klimaet vil være anspent, kapasiteten til diplomatiet vil være presset til det ytterste, statsledere er under et umenneskelig press. Kan du som leser dette innlegget fantasere litt om hvordan du som statsleder i et autoritært Russland, presset av egne generaler, hadde reagert dersom NATO hadde stengt ned alle sivile flyplasser i nordområdene for å anvende dem til militære formål? En mer eskalerende faktor skal man lete lenge etter.

Det er på høy tid at forsvarsministeren, Høyre og regjeringen stopper opp og tenker seg om. Den irrasjonelle ideen om å la Evenes flystasjon, en base med betydelige operative begrensninger, ta seg av forsterkningen i nordområdene og anvende sivile flystasjoner for mottak allierte flystyrker hører hjemme i en Monty Python episode og ikke i forsterkningsplanverket.

Andøya flystasjon er viktig i flere aspekter; maritime patruljefly og kampflyforsterkninger. Stasjonen besitter en kapasitet som prosjekt Evenes aldri vil oppnå. En troverdig basestruktur i nordområdene krever at delt-løsning mellom Andøya flystasjon og Evenes iverksettes og at Bardufoss flystasjon videreføres som hovedbase for helikopter og vertikal forflytting av landmakten.

Som tidligere leder av Andøy Høyre, og et fortsatt betalende medlem av Høyre, er det meget spesielt at Høyre og Frp står på barrikadene for et svekket terskelforsvar i nord. For første gang på 24 år stemmes det noe annet enn Høyre og jeg håper inderlig at partiet har kommet på bedre tanker om fire år!

Jeg stemmer for å bevare Andøya flystasjon og for en fortsatt sterk forsvarsevne i nord.

Godt valg!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse