Annonse
Den sørkoreanske leverandøren av nytt artilleri til Hæren har etablert et Center of Excellence i Bjerkvik. Det må inspirere og motivere oss alle, skriver artikkelforfatterne. Bildet er fra Forsvarets tekniske verksted i Bjerkvik. (Foto: Marlene Huth, Forsvaret)

Forsvarsindustri – også i nord!

Forsvaret er avhengig av næringslivet. Forsvarsindustrien er en forutsetning for militær stridsevne. Desto mer forunderlig er fraværet av forsvarsindustri i selve Forsvarets operative kjerneområde, Nord-Norge.

Det «næringsrettede forsvarsfokuset» i nord er for ensidig rettet mot leveranser av varer og tjenester. Det er viktig, men ikke på langt nær nok til å ta ut det fulle potensialet.

Stortinget sendte Regjeringens forslag til langtidsplan for forsvarssektoren i retur til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. Det gir statsråden mulighet til å gjøre forbedringer, blant annet innen det som er sivil-militært samarbeid om innovasjon, næringsutvikling og logistikk.

 
Temaet var nå viet større plass enn før. Bra. Utfordringen er at langtidsplanen på dette feltet ikke så lenger nord enn til Mjøsa.
 
Næring og forsvarsevne
 
Norge har en stolt forsvarsindustriell tradisjon. Nammo, gamle Raufoss Ammunisjonsfabrikker, var nevnt. Den andre motoren i norsk forsvarsindustri er Kongsberg-gruppen, gamle Kongsberg Våpenfabrikk. Begge er i dag multinasjonale høyteknologikonsern.
 
De gamle fabrikkene la grunnlaget for de nå høyteknologiske industrimiljøene i Kongsberg og på Raufoss. Samarbeidet med og leveransene til Forsvaret har skapt virksomheter med et internasjonalt marked og betydelig verdiskaping. Nylig inngikk den amerikanske hæren en storkontrakt med det opprinnelig norske selskapet bak den såkalte nano-dronen Black Hornet. Utviklet i Asker, produsert på Ringerike i en gammel militærleir – og solgt til et trettitalls land.
 
Det er fullt mulig å utvikle teknologimiljøer, i samarbeid mellom forsvar, næringsliv og akademia. Det var mulig på Raufoss og Kongsberg, i Tranby og Tønsberg, i Asker og på Eidsvold.
Er det mulig i Nord-Norge; i Narvik og Bardu?
 
Selvsagt, og vi har tross alt Andøya Test Center, vi har Drytech i Tromsø og NorLense i Hadsel. Men ikke helt forsvarsindustri som sådan, mer leverandører til Forsvaret – i likhet med svært mange andre. Og vi har Forsvarets høykompetente verksteder i Bjerkvik og på Setermoen, som på Skjold og i Porsanger og Ramsund, men som altså tilhører Forsvaret.
 
Krav til kontrakter
 
I innspill til Stortinget har vi tatt til orde for et klart avtalekriterium ved anskaffelse av forsvarsmateriell: Ved større kontrakter må leverandøren forpliktes til å etablere en tilstedeværelse; i kjernebruksområdet.
Mye av det vil nødvendigvis være her nord, som for nytt artilleri og nye stridsvogner til Hæren, nye kystvaktskip til Sjøforsvaret og nye maritime patruljefly til Luftforsvaret.
 
Disse utprøves og testes under til dels ekstremt krevende forhold i det arktiske nord.
 
Bedre kan det ikke bli, for stridsevne, næringsinteresser og beredskap i krise og krig.
 
Vi har gode eksempler. Den sørkoreanske leverandøren av nytt artilleri til Hæren har etablert et Center of Excellence i Bjerkvik. Det må inspirere og motivere oss alle.
 
Norge skal nå investere mange milliarder i nye stridsvogner. Hvem skal levere? Det må avhenge av hva de kan tilby – av militær kvalitet, økonomiske vilkår og industrielt samarbeid. Det første må være viktigst. Det siste må veie tungt: Gjenkjøp og industrisamarbeid, også i nord.
 
Innovasjon for forsvarsevne
 
Det «næringsrettede forsvarsfokuset» i nord er for ensidig rettet mot leveranser av varer og tjenester. Det er viktig, men ikke på langt nær nok til å ta ut det fulle potensialet.
 
Vi er på sporet. Flere innovasjonsinitiativ er på gang, blant annet i Narvik og i forsvarskommunene på innlandet i Troms.
 
Vi har gjort felles framstøt overfor Stortingets utenriks- og forsvarskomité gjennom Forsvarsforum Nord. Dette vil vi følge opp, også overfor Næringskomiteen og Utdannings- og forskningskomiteen. For det handler også om å utdanne dyktige folk til forsvar og næringsliv.
 
Derfor er Universitetet i Tromsø – med campus i Narvik og Harstad – viktig. Derfor er fylkeskommunene viktig. Utdanning av kritisk viktig teknisk personell på alle nivå er avgjørende for at Forsvaret skal virke.
 
Vi har utfordret Stortinget på et annet konkret punkt: Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er en viktig brikke i forsvarssektoren – og i samarbeidet med industrien. FFI har hovedtyngden av virksomheten på Kjeller. Der ligger ingen militære avdelinger. Det gjør det derimot her, fra alle forsvarsgrener.
FFI må også være der hovedtyngden av den operative virksomheten er, under de nevnte arktiske forhold.
 
Langtidsplanen og innovasjonsoppmerksomheten der er bra tenkt. Men for korttenkt. Tankene må rekke lenger nord. I hvert fall hvis vi snakker innovasjon for reell forsvarsevne under realistiske forhold.
 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse