Annonse
Hæren har aldri vært mindre i volum etter krigen enn det den er i dag. Enda mindre  skal den bli, dersom ikke et nytt stortingsflertall får snudd vedtaket om å legge  2. Bataljonen på Skjold og støttesystemene rundt denne i møllpose, skriver Pål B. Nygaard.

Forsvarsministerens refleksjoner fra ”sandkassa”

Forsvarsminister Frank Bakke Jensen gir meg tilsvar, når jeg  som hovedtillitsvalgt i Hæren påpeker de betydelige svakheter flertallsregjeringen har påført Hæren på sin ”vakt”.  Min rolle som tillitsvalgt er blant annet å ta til motmæle når forsvarsministeren og andre av hans kumpaner pynter på sannheten ovenfor befolkningen vedrørende statusen i vår bittelille hær.

Hæren har aldri vært mindre i volum etter krigen enn det den er i dag. Enda mindre  skal den bli, dersom ikke et nytt stortingsflertall får snudd vedtaket om å legge  2. Bataljonen på Skjold og støttesystemene rundt denne i møllpose. Derved reduseres vår siste brigades stående kampbataljoner med 33% . Er det en styrking av Hæren ?

Dedikert helikopterstøtte til Hæren, som har vart uavbrutt siden 1964 innenlands og tidvis i utenlandsoperasjoner, fjernes. Er det å styrke Hæren, når man frarøver Hæren denne svært viktige mobiliteten i fred, krise og krig? HTV Hæren ber ikke primært om nye hær-helikoptre, men om at Hæren beholder sin andel av dagens flåte. Det er spesialstyrkene som må tilføres NYE, tilpassede helikoptre som er egnet til å løse deres oppdrag. Hærsjefen har i sin anbefaling datert 10. januar 2018 sagt at Hæren trenger 15 Bell 412-maskiner som minimum for å løse de oppdrag Hæren er gitt av Stortinget. Snakker også Hærsjefen bare tull?

Materiellvolum og kvalitet på Hærens hovedkampvåpen er alarmerende lavt. Jeg tør minne statsråden om at vi midt på nittitallet,  hadde 13 brigader i Hæren, 165.000 rulleførte soldater, 172 stridsvogner, 400 artilleriskyts, 306 utskytningsramper med Robot 70 luftvernmissiler… osv, osv.

Hva har vi i dag? Knapt 40 stridsvogner, produsert i 1982, et tjuetalls artilleriskyts produsert i 1968 (vi får 24 nye skyts frem mot 2022), intet kampluftvern (men ja - skal innfases et begrenset antall ) og under 15.000 rulleførte soldater i Hæren. Samt at heimvernssoldatmengden er mer enn halvert fra 90.000 til under 40.000.

Denne nedbyggingen har skjedd under skiftende regjeringer, og  jeg har som tillitsvalgt  påpekt dette i klartekst uten hensyn til farge på sittende regjeringer. Min lojalitet som tillitsvalgt ligger hos våre medlemmer og forsvarssaken.

Forsvarsministeren fremstår som indignert og forulempet, når jeg påpeker Hærens svakheter. Han ber folk selv å lese ”fakta”. Jeg tror Forsvarsministeren undervurderer sitt publikum når han også denne gang retter  skytset mot pianisten. (HTV Hæren)

Frank Bakke Jensen avslutter sitt innlegg med å dele ut karakter på mitt debattnivå. Dette er  god nordnorsk rorbuhumor. Hans gjentatte karakteristikker om ”kloke hoder ” - som deles ut i hytt og pine når det går ei kule varmt - egner seg vel ikke som rettesnor eller vater når debattnivå skal nivelleres?  

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse