Orionfly i nærheten av Andøya flystasjon. Foto: Forsvaret / Torbjørn Kjosvold

En hilsen til Andøya fra en sunnmøring

Ekstra ille blir det at ikke politikere forstår at Forsvarets behov kunne ha gått hånd i hånd med lokalsamfunnets.

Kjære alle på Andøya!

Jeg kan ikke si at jeg hadde gleden av å lytte til vår Forsvarsminister idag, men OK - jeg lyttet. Jeg ønsker derfor å frembringe noen refleksjoner til dere her fra Sunnmøre etter å hørt landets Forsvarsminister i Stortingets spørretime onsdag som var.

I Stortingets spørretime sist onsdag uttalte Forsvarsministeren at det store engasjementet fra Andøya har bidratt til å gi et unyansert og uriktig bilde hva angår spørsmålet om Andøya og Evenes. Uttalelsen vitner om total mangel på empati og forståelse for en hardt presset befolkning ute på Andøya. Underforstått at de lokale ute på øya har vanskeliggjort departementets arbeide med den nye langtidsplanen. Klarere kan det ikke sies fra Stortingets talerstol. 

Hva er det befolkningen der ute prøver å få gjennomslag for: En ekstern granskning av de tallene som er grunnlaget for Stortingets beslutning. Ikke noe mer - fakta skader aldri og normalt intet å frykte for. Men i Forsvarsdepartementet er det oppstått en frykt og denne skyldes øyfolket ute på Andøya. 

Så tillegger hun: Engasjementet på Andøya – forståelig nok – er stort.– Og det er klart, det har konsekvenser for Andøya at flystasjonen legges ned. 

Vi alle forstår at konsekvensene er store: Det betyr at en stor del av befolkningen må flytte med store ringvirkninger som resultat. Det er vel få som tror på at statlige arbeidsplasser blir flyttet ut til øya. Ekstra ille blir det at ikke politikere forstår at Forsvarets behov kunne ha gått hånd i hånd med lokalsamfunnets.

Det er ikke bare innbyggerne på Andøya som er blitt skeptisk til beslutningsgrunnlaget. I spørretimen på Stortinget forsikret Søreide om rullebanen på Evenes er god nok for både kampfly og maritime patruljefly. – Den er allerede blant Norges lengste, slo hun fast.

I Stortingets spørretime onsdag viste Senterpartiets Liv Signe Navarsete indirekte til en Rambøll-rapport fra 2012 som ifølge henne «konkluderte med at Evenes måtte forlenge rullebanen med 1000 meter for å få gode glidebaner». Så spurte hun: Kan statsråden avklare om det blir behov for å forlenge rullebanen på Evenes? 

Det er ikke aktuelt å forlenge rullebanen på Evenes, den er allerede blant Norges lengste på 2800 meter, og det er ikke noe behov for å forlenge den rullebanen. Det har aldri vært aktuelt, og det ligger heller ikke inne i beregningene å gjøre forlengelse av rullebanen på Evenes.

Merk at hun sier at det ikke ligger inne i beregningene. I et eget skriv fra FD skriver statssekretæren at en eventuell flytting av flystripa for å ivareta sikkerhetsstandarder er noe enver flyplass må forholde seg til hvor det også er sivil drift. Underforstått at det er et annet departement som må ta den regningen. Ja, er det ikke flott. Forsvaret kan gjemme kostnader i andre departements budsjetter.

Rambøll-rapporten handler om forlengelsen av rullebanen på Evenes og ikke om at banen i seg selv er for kort. men at det gir mulighet til å lande lenger inn på banen fra nord, og dermed gir mulighet for bedre instrumentinnflygning (glidebane) da toppografien er slik at nedstigningskurven er bratt. Men det vurderes ikke med ett ord i beslutningsgrunnlaget.

Så uttaler hun videre: Hadde man valgt Andøya som QRA-base i 2011, så ville tverrvindbanen måtte forlenges med omtrent 1000 meter for å tilfredsstille NATO-kravene. Det er altså ingen grunn til å så tvil om de kostnadstallene som kommer fram i Avinors rapport, men jeg vil likevel poengtere både det jeg nettopp sa, at det er vanskelig å sammenligne utregning av disse tallene for en sivil flyplass sammenlignet med en militær flyplass, og det rapporten selv sier, at den – noe som er vanlig i et så tidlig tidspunkt i prosessen – er beheftet med betydelig usikkerhet, og at et endelig kostnadsoverslag for bygging av ny lufthavn i Bodø først vil foreligge etter fullført forprosjekt, anslagsvis 2019–2020, svarte statsråden.

Da sier folket på øya: Hvorfor stilte man ikke krav om en tverrvindbane på Evenes som har vanskeligere landingsforhold enn Andøya på grunn av topografien. 

Svaret er enkelt: Det er ikke mulig å bygge en slik og det ville medføre kostnader som vanskeliggjorde valget av Evenes. Så vil departementet si at Andøya måtte ha en slik bane pga støymålingene. De kom vesentlig dårligere ut enn Evenes. Andøya ble ekskludert som alternativ for fremskutt QRA-base ved Stortingsbehandlingen i 2012 på grunn av støyproblematikken. Gjennomgang av dokumenter viser at Andøya og Evenes ikke er vurdert på likt grunnlag. Dersom Andøya hadde blitt vurdert med samme fordelaktige beregningsgrunnlag som Evenes kunne beslutningen i 2012 ha blitt en helt annen.

Er det meningen at prosjektet på Evenes skal kostnadsberegnes når det står ferdig? Milliardene ruller på Ørlandet og der er man jo langt fra avsluttet!

Så vet de fleste på Andøya hvilken risiko man går inn i ved å legge alt til Evenes. De kjenner til begrensningene ved bruk av rullebane vs taksebane, de kjenner til verneområdene som begrenser flyplassen, arealene som den sivile trafikken utgjør, topografien og samlingen av alle sheltere i et svært begrenset område. De vet at dette er faktorer som kan påvirke kostnadsbildet.

De kjenner sin egen flybase med en hovedrullebane, en parallell rullebane, en tverrvindbane og kilometervis med taxebaner. Mange oppstillingsplasser for fly, en plattform spesielt godt fundamentert for å kunne ta imot de største transportflyene som finnes. Et stort og godt vedlikeholdt tankanlegg, både på base og i fjell. Alt representeter store verdier.  En svær vedlikeholdshangar for Orion som kan garasjere 3 fly, pluss en litt mindre hangar som kan garasjere 2. Ny mannskapsforlegning  med kjøkken og messe. Skvadronsbygg for 333 skvadron. Verksteder for teknisk materiell og brannstasjon. Enn videre administrative bygninger og avdeling for vedlikehold av bygninger og eiendom mv. Et stort ammunisjonsområde med igloer for oppbevaring av alle typer sprengladninger.  

Andøyfolket er kanskje nøkterne mennesker, kanskje ikke så nøkterne som sunnmøringer hvor jeg holder til (kanskje nøkterne på en annen måte) men alt dette skal Forsvaret bare skrote. Jeg lurer på hva folket fra Haugnes-bygda tenker.

Når alle argumenter faller er det ett trumfkort igjen: Andøya vil mangle luftvern. Trenger de det spør andøyværingene (heter det andøyværinger?) Andøya mangler luftvern i fredstid som ikke finnes heller på en eneste MPA-base i NATO. Kunne man heller ikke prioritere investeringer til Hæren de kommende år. Kunne ikke en QRA-base også ha kun en mobdisponet enhet med utstyret lagret på flyplassen resonnerer de videre. Er mobkonseptet blitt et skjellsord? Det er det ikke i Finland, kanskje vi har noe å lære der etter blårussens herjinger i Forsvaret.

Vi har søkt å finne ut hvilke investeringer Forsvaret må gjøre for å videreføre dagens base på Andøya: 100 millioner derav 40 til å modifisere to hangarporter. Nye hangarer alene på Evenes sier FD selv 1,2 milliarder.

Jeg vet ikke om tyngdeloven gjelder i departementale korridorer, men i FD må den være opphevet. Hva skal til for at Stortinget skal kunne forstå at vedtaket i LTP som omhandler Andøya er et særdeles dårlig vedtak.

Ja, slik tenker folket på Andøya. Å forstyrre idyllen som råder i vårt Forsvarsdepartement pt må være en overordnet målsetting for alle forsvarsvenner også utenfor ei forblåst øy som Andøya!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse