Annonse
Det er fullt mulig at virusets herjinger i norsk økonomi medfører at BNP synker, kanskje så mye at regjeringen kan erklære at to prosent-målet allerede er nådd. Uten at Forsvaret dermed får en eneste frisk krone til å styrke kampkraften med i kommende statsbudsjetter, skriver kommentator Oddvar Nygård. I april i år la Statsminister Erna Solberg og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen fram regjeringens forslag til ny langtidsplan for Forsvaret. Foto: NTB Scanpix

«Forsvarspartiet Høyre» på sotteseng

Erna Solberg og Høyre presenterte i forrige uke utkastet til nytt partiprogram. De som hadde forventet at det ville inneholde en sterk satsing på Forsvaret, ble nok skuffet. Når Høyre-toppene sto frem i media for å presentere partiprogrammets nye, viktige satsinger for partiet, fikk vi derimot vite at Høyre vil at Vinmonopolet skal ha åpent lengre, og at flere butikker skal kunne ha søndagsåpent.

I helga som gikk avholdt Høyre også et landsmøte. I sin landsmøtetale snakket statsminister Solberg lenge og vel om pandemien, dens konsekvenser og kampen mot denne. Det er forståelig. Men i en nesten timelang tale fant heller ikke Solberg rom for å si et eneste ord om beredskap og forsvarspolitikk.

Det kommer en dag i nokså nær fremtid da viruset er borte, ifølge forskere og fagfolk. Men verken Russland, Kina eller et mulig Trump-styrt USA blir borte. Den sikkerhetspolitiske arenaen internasjonalt er i sterk endring, til stadig økende bekymring. Vi ser ut til å gå inn i en tid der stormaktrivaliseringen vil skape større og større usikkerhet. Den internasjonale orden vi har hatt i flere tiår er allerede langt på vei til å bli satt til side i stormaktenes maktspill. Det er dårlig nytt for et lite land som befinner seg midt i et geopolitisk konfliktområde.

Da er det grunn til bekymring at regjeringspartiet Høyre, som alltid har smykket seg med at de er et forsvarsparti, ser ut til å være så lite opptatt av forsvars- og sikkerhetspolitikken. I utkastet til nytt partiprogram vies dette politikkområdet nesten ikke oppmerksomhet på det 72 siders lange utkastet. Der blir forsvarspolitikk viet 45 linjer på siste side. Der står det følgende under overskriften «Høyre vil: Øke bevilgningene til Forsvaret med NATOs toprosent-ambisjon og opprettholde dagens nivå på minst 20 prosent investeringsandel, i tråd med Wales-vedtaket

Vedtaket som ble gjort i Wales, handler om at alle NATO-land skal bruke minst to prosent av landets BNP til sitt nasjonale forsvar innen 2024. Erna Solberg var selv til stede i Wales og skrev under på dette vedtaket. I ettertid har imidlertid statsministeren vært nokså lunken når hun har fått spørsmål om denne forpliktelsen, bl.a. i intervju med Nordlys. Så da er det kanskje et fremskritt at dette målet nå blir tatt inn i forslaget til partiprogram?

Nå nevnes ikke tidsrammen – innen 2024 – i Høyres programutkast. I tillegg vet Solberg inderlig godt at hun med ganske stor sannsynlighet ikke trenger å sette av en eneste ekstra krone til Forsvaret. Her får hun nemlig stor drahjelp av pandemien. Det er fullt mulig at virusets herjinger i norsk økonomi medfører at BNP synker, kanskje så mye at regjeringen kan erklære at to prosent-målet allerede er nådd. Uten at Forsvaret dermed får en eneste frisk krone til å styrke kampkraften med i kommende statsbudsjetter. Høyre kan slik fortsette sin «historiske satsing» på Forsvaret på dagens nivå.

Den bedrøvelige sannhet er – dersom vi legger Solbergs landsmøtetale og utkastet til nytt partiprogram til grunn – at «forsvarspartiet Høyre» ligger på sotteseng. Dette er det mange  partimedlemmer som skjønner og derfor er svært urolige over denne utviklingen. Tilsynelatende ser det ikke ut til at forsvarsminister Frank Bakke-Jensen tilhører denne gruppen. Han er lojal mot en statsminister og en partiledelse som simpelthen virker ganske så uinteressert i forsvars- og sikkerhetspolitiske spørsmål. Den tidligere opposisjonelle finnmarkingen kan i dag se ut til å mene at hans oppgave er å berolige det norske folk med at alt er vel og bra i Forsvaret og i samarbeidet med våre allierte i NATO.

I så fall tar jeg meg den frihet å påpeke at det var nettopp det president Trump mente var hans oppgave da han serverte løgner til det amerikanske folk om pandemien. Han ville ikke gjøre folk urolige. Sannheten fikk komme i annen rekke. For all del – Frank Bakke-Jensen er ikke Donald Trump. Jeg tror ikke vår forsvarsminister lyver. Jeg tror bare at man «pynter brura» litt vel mye. Og det er neppe lurt.

 

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse