Annonse

Fortidens synder

Det idylliske bildet av Forsvaret som offentligheten har blitt presentert , har på flere vesentlige punkter vært direkte falskt.

Det idylliske bildet av Forsvaret som offentligheten har blitt presentert , har på flere vesentlige punkter vært direkte falskt.

Det er fortjenstfullt at vår nye forsvarssjef, admiral Haakon Bruun-Hanssen, i sin statusrapport om situasjonen i Forsvaret, viser en ny åpenhet og en mer realistisk virkelighetsbeskrivelse enn det som har vært hans forgjengeres vane å gjøre. Det tror vi Forsvaret er tjent med. Ikke minst er det å håpe at det også vil virkelighetsorientere våre øverste politiske beslutningstakere. 

Det har vært et langvarig problem at skiftende regjeringer og forsvarsministere konsekvent har benektet og bortforklart realitetene med hensyn til mangler og utfordringer i Forsvarets materiell, struktur og gjennomføringsevne. Det idylliske bildet av Forsvaret som  offentligheten har blitt presentert , har på flere vesentlige punkter vært direkte falskt. Fikenbladene man har skjult mangler og tilkortkommenhet bak, har vært de store investeringene Norge har gjort i nye fregatter, korvetter og kampfly.

Med alle milliardinvesteringene som argument har de politisk ansvarlige søkt å tildekke skandaløse kjøpsbeslutninger som f.eks. vedtaket om å satse på NH90 som nye kystvakthelikoptre. Med henvisning til det revolusjonerende teknologiske nivået til fregattene, har man søkt å skjule at disse fartøyene har hatt store begrensninger på sin operasjonelle evne som følge av mangel på både kompetent personell og reservedeler.

Både når det gjelder kystvakt- og redningshelikoptrene, har de mangeårige forsinkelsene sin årsak i vedtak fattet av kunnskapsløse, men maktglade byråkrater og politikere, ofte mot fagmilitære råd. Fortidens politiske synder vil nok bli forsøkt hardnakket benektet. Men håpet må være at politikerne kan bli noe mer lydhøre til de fagmilitæres kunnskap og at fremtidige kjøps- og investeringsprosesser forankres i virkelige data om hvor lang tid slike prosesser kan ta. Hvis stortingspolitikere i fremtiden kunne utvise en smule ydmykhet på bakgrunn av fortidens kostbare blundere, og Forsvarets ledelse viderefører den åpenhet Bruun-Hanssen inviterer til, vil det tjene både offentligheten og vår forsvarsevne.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse