Annonse
Boreriggen «Songa Enabler» slepes gjennom Rystraumen i Tromsø for vedlikehold på Olavsvern industribase i januar 2017. (Foto: Yngve Olsen)

Fortsatt arbeidsplasser og aktivitet i petroleumssektoren

Like viktig er det å sørge for at vi beholder den kompetansen bransjen har opparbeidet seg i Norge, den trenger vi når vi skal omstille oss.

Oljeprisfallet har truffet hele landet, men også oss i Nord-Norge hardt. Langs hele kysten er det er stor usikkerhet hos ansatte og bedrifter i petroleumssektoren som påvirker mange bedrifter også i vår del av landet. For Høyre har det derfor vært viktig å gjøre den usikkerheten så liten som mulig.

Vi er mange som kjenner noen som jobber i olje- og gassektoren. En nabo som reiser ut på plattform hver måned, et søskenbarn som jobber med å sveise deler til installasjoner eller en gammel klassekamerat som jobber med sikkerhetssystemer offshore. Disse menneskene og disse arbeidspalessene er viktige for oss alle.

Prisfall og uro

Norsk olje- og gassnæring og leverandørindustrien står nå midt oppe i en krise vi aldri har opplevd tidligere. På norsk sokkel blir både planlagte utbygginger og vedlikehold satt på vent. Oppdragene uteblir, og usikkerheten er stor.

Derfor er jeg glad for at regjeringen foreslår omfattende skattetiltak for å sikre aktivitet i petroleumssektoren. Forslaget gjør at skatteregningen utsettes til senere. Det kan gjøre at olje- og gassektoren får 100 milliarder kroner som kan brukes til å realisere planlagte prosjekter i 2020 og 2021. Dette vil bidra til at aktiviteten i olje- og gassnæringen og leverandørindustrien holder seg oppe gjennom krisen.

Olje- og gassressursene har gitt Norge store inntekter og ført til betydelig verdiskaping. Disse ressursene vil fortsette å være viktige for Norge i mange år fremover.

Norge har blitt, og skal bli enda mindre oljeavhengig. Det er likevel svært viktig at krisen vi nå står i ikke gjør at fallet blir for bratt og dypt. Like viktig er det å sørge for at vi beholder den kompetansen bransjen har opparbeidet seg i Norge, den trenger vi når vi skal omstille oss.

Grønn omstilling enda viktigere

Omstillingen vi snakket om før pandemien har bare blitt viktigere. Vi foreslår derfor også en omfattende grønn omstillingspakke som vil være helt nødvendig for å få flere ben å stå på de neste årene.

Den grønne omstillingspakken vil blant annet inneholde en storsatsing på forskning, utvikling og innovasjon, samt en betydelig økning for den statlige støtteordningen Enova. Grønn skipsfart og forsterkede tiltak i Hydrogenstrategien vil også bidra til å sikre at vi opprettholder farten i den grønne omstillingen – ut av denne krisen.

Veien ut og videre skjer med grønne jobber og økt konkurransekraft. Ved å skape arbeidsplasser og aktivitet i petroleumssektoren er vi litt nærmere det målet.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse