Annonse
OPTIMIST: Toppsjefen i Sparebanken Nord-Norge, Jan-Frode Janson, har levert et nytt konjunkturbarometer som viser at veksten i Nord-Norge fortsetter, og vil være høyere enn i resten av landet også de nærmeste årene. Foto: Vidar Dons Lindrupsen

Fortsatt vekst i nord

Det hadde vært hyggelig om regjeringen hadde innsett at investeringer i infrastruktur i nord ville vært et effektivt incitament for fortsatt og umiddelbar vekst.

Prognosen er at det fortsatt vil bli høyere vekst i nord enn i resten av landet de neste par årene.

Fallet i oljeprisen og en svekket kronekurs har gitt bedre vilkår for eksportnæringene i nord og løftet nordnorsk økonomi.

I det nye konjunkturbarometeret for Nord-Norge, som Sparebanken Nord-Norge utarbeider, er derfor prognosen at det fortsatt vil bli høyere vekst i nord enn i resten av landet de neste par årene.

Det er gledelig, men denne veksten kan også stoppe opp. Mørke skyer i horisonten i sør indikerer det. Dersom oljeprisen over tid blir liggende på et lavt nivå, kan dette gi utsettelse eller stopp for planlagte prosjekter i Barentshavet og denne vekstimpulsen kan bli svekket.

Foreløpig peker imidlertid pilene oppover i nord, i motsetning til lenger sør. Konsumveksten er også høyere i nord og arbeidsledigheten mindre enn i resten av landet.

De viktigste eksportnæringene som driver veksten i nord er sjømat, råvarebaserte industrivarer og reiseliv. Alle disse har nytt godt av at kronen har svekket seg og etterspørselen etter næringenes produkter er stadig økende.

Også lønnsutviklingen i landsdelen ser ut til å kunne bli bedre enn i resten av landet. Her kan også den kraftige veksten i boligprisene i landsdelens mest urbane områder trekke i samme retning.

I april steg boligprisene i Tromsø med 1,6 prosent og førte byen tilbake på den nasjonale boligpristoppen, etter en liten dipp i mars. Arbeidsledigheten har vært svakt fallende i nord, noe som også har stimulert til høyere konsum enn lenger sør i landet.

Alt i alt peker pilene fortsatt oppover. Nord-Norge har i liten grad blitt rammet av fallet i oljeprisene slik industrien særlig på Sørvestlandet opplever det i dag, med en brattere stigning i arbeidsledigheten enn forventet. I nord er forventningene til vekst i antall ansatte høyere enn den var sist høst.

Positiviteten rår altså i nord. Men utfordringene er til stede. De dreier seg om tilgang på arbeidskraft og ikke minst utfordringene med transport til markedene.

Det hadde vært hyggelig om regjeringen hadde innsett at investeringer i infrastruktur i nord ville vært et effektivt incitament for fortsatt og umiddelbar vekst.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse