Annonse
HAMMERFEST 20070611 Statoils anlegg på Melkøya for mottak av gass fra Snøhvit-feltet. Foto: Terje Bendiksby / SCANPIX

Fortsatt vekst og optimisme i nord

Stortingsrepresentant Rasmus Hansson argumenterer for en politikk som vil sette en stopper for Nord-Norges største vekstmulighet.

Nå er det for alvor Nord-Norges tur til å ta del i de mulighetene petroleumsvirksomheten har gitt resten av landet i over førti år

I Nordlys 20. juni argumenterer stortingsrepresentant Rasmus Hansson fra Miljøpartiet de Grønne for en politikk som i praksis – ikke bare vil legge ned Norges viktigste næring, men også sette en stopper for Nord-Norges største vekstmulighet i årene som kommer. Dette mener jeg er en dårlig idé.  

For det første vil jeg oppfordre stortingsrepresentant Hansson til å reflektere litt over hva petroleumsnæringen faktisk betyr for landet vårt. I dag er 250.000 mennesker sysselsatt direkte eller indirekte i næringen. Inntektene fra petroleumsnæringen utgjør videre om lag en tredjedel av statens inntekter. Oljefondet har nylig passert 5.000 milliarder kroner. Dette er penger som sikrer velferd i dag og for kommende generasjoner. I Norge har vi et velferdsnivå og en økonomisk trygghet som er ytterst få forunt. Dette må med i betraktningen før man argumenterer for å stanse Norges viktigste næring – uten å presentere gode alternative løsninger.

For det andre vil jeg igjen minne om at petroleumsvirksomheten på norsk sokkel er underlagt en omfattende og streng regulering som blant annet omfatter krav om kjøp av CO2-kvoter samt CO2-avgift. Det koster mye å slippe ut CO2 på sokkelen. Oljeselskapene tjener derfor på å redusere sine utslipp. Dette har ført til at petroleumsproduksjonen på norsk sokkel er svært effektiv. Vår regulering og ressursforvaltning er basert på fakta, kunnskap og erfaring. Rammene for virksomheten tilpasses de naturgitte forholdene på stedet. Dette har resultert i en trygg og ansvarlig petroleumsvirksomhet som vi har grunn til å være stolte av.

For det tredje er det nå for alvor Nord-Norges tur til å ta del i de mulighetene petroleumsvirksomheten har gitt resten av landet i over førti år. Nordområdene er viktig for regjeringen, og vi er opptatt av å utnytte mulighetene for en bærekraftig utvikling i årene som kommer. Det er i denne sammenhengen petroleumssektoren bidrar med kapital, sysselsetting og kompetansebygging. Dette vil også stimulere annen lønnsom næringsvirksomhet i regionen.

Jeg er derfor svært fornøyd med at vi i 23. konsesjonsrunde fortsetter satsingen på virksomheten i nord. Dette vil ytterligere forsterke mulighetene for sysselsetting og vekst i landsdelen. Hammerfest har seks år på rad hatt landsdelens høyeste vekst sammen med Tromsø. Finnmark fylke har hatt en folketallsvekst på 3,9 prosent i samme periode. I Hammerfest by er økningen hele 9,4 prosent. Dette er utrolig lovende takter for et fylke, og en landsdel, som tidligere hadde utfordringer knyttet til fraflytting.

At representanten Hansson kaller meg en petroholiker og sprø Frp-er får stå på hans regning. Jeg er nødt til å forholde meg til fakta. Fakta er at petroleumsvirksomheten er Norges viktigste næring, bidrar til arbeidsplasser over hele landet og er underlagt strenge miljøkrav. Nord-Norge opplever nå for første gang på lang tid en økende optimisme. Det er den optimismen representant Hansson gjennom sine forslag nå vil sette en stopper for. 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse