Annonse
Norges Miljøvernforbunds Rune Birger Nilsen svarer på innlegget om mineralutvinning fra fylkesrådene for næring i Nordland og Troms og Finnmark.

"Forurens så mye dere vil, benytt smutthullet!"

Karin Eriksen Fylkesråd for næring og miljø (Sp)/Troms og Finnmark fylkeskommune og Linda Helén Haukland  Fylkesråd (KrF) for plan og næring/Nordland fylkeskommune sitt innlegg i Nordlandsdebatten 6. juli 2020 med tittelen «Naturressurser og mineraler bidrar til det grønne skiftet», må besvares.

Ikke vær bekymret, dere kan forurense så mye dere orker på en lovlig måte. Ikke pakk tiltaket inn med gullpapir og flotte bånd, inndynket med parfyme. Det er heller ikke nødvendig å brenne av millioner på unødige utredninger, undersøkelser og rapporter. Forkort mineralstrategien til å kun inneholde to sider med overskriftene 1) 2000/60/EC artikkel 4.7, 2) Planlagte tiltak, 3) Plan for gjennomføring.

En rekke miljøorganisasjoner har forsøkt å klage på gruvedrift relatert til: Førdefjorden, Ranfjorden, Repparfjorden, Tingvollfjorden/Sunndalsjorden, Bøkfjorden, Folldal gruver og Tosenfjord. Ikke vær bekymret, normen er entydig: Miljøorganisasjonene taper alle sakene! En rekke klagesaker er rettet frem til EFTAs kontrollorgan ESA, og Norges Miljøvernforbund (NMF) har syv klagesaker til behandling. Ikke vær bekymret, tradisjonelt gir ikke ESA miljøorganisasjonene medhold.

Årsaken kan være at Norge bidrar betydelig til EØS-avtalens indre mekanismer, og Norge kan true med å melde seg ut av EØS-avtalen hvis næringslivet ikke får medhold. Av den årsak sitter det nok meget langt inne for at ESA skal gi norske miljøorganisasjoner medhold. Norske myndigheter er klar over smutthullet i EUs direktiver, noe som åpner opp for all verdens forurensning, satt i system. Smutthullet er ikke gjengitt i mineralstrategien som Karin Eriksen og Linda Helèn Haukland viser til, noe jeg anbefaler på det sterkeste. Men ikke glem at alt gruveavfall må dumpes i sjøen. Ikke etabler et deponi på land, det blir bare bråk av det. Folk kan finne på å ta vannprøver, så er media på plass også videre. Smutthullet ligger i 2000/60/EC (EUs Vanndirektiv) artikkel 4.7. Artikkel 4.7: Kjemisk og økologisk vanntilstand god behøver ikke å bli tilfredsstilt, heller ikke grunnvann hvis;

  • ny aktivitet etableres til det beste for samfunnet.
  • tiltaket innebærer bærekraftig utvikling.
  • alle praktiske hensyn er tatt for å begrense skadeomfanget.
  • den best andvennlige teknologi blir benyttet innenfor en økonomisk akseptabel ramme.
  • tiltaket er beskrevet i vannmiljøplanene som revideres hvert sjette år.

Vurder å ta hensyn til: 2000/60/EC (Vanndirektivet), 2006/21/EC (Mineralavfallsdirektivet), 1999/31/EC (Deponidirektivet), 2008/98/EC (Avfallsdeponiet), 1997/852 (Kvikksølvforordningen). Et godt råd på veien: Dere slipper unna mye bry hvis dere kun henviser til 2000/60/EC artikkel 4.7, men begrunn vel for tiltaket. Det er en fordel å knytte seg til forskere og institusjoner, betal godt! Vis til høringer, hensyn til natur og miljø, bærekraft, sirkulærøkonomi, arbeidsplasser og inntjening, det styrker saken.

 

 

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse