Annonse
ULIKE SYN: Justisminister Monica Mæland har havnet på kollisjonskurs med norske kommuner om håndhevelse av karantene-regler. Foto: Torgeir Bråthen/Nordlys

Tilllitskrise som må avverges

Mens krisen er på sitt mest alvorlige har vi ikke råd til åpen krangel mellom kommunene og myndighetene i Oslo.

Nasjonale myndigheter i hovedstaden som ligger i åpen strid med kommune-Norge, er det absolutt siste vi trenger i en krisetid.

Likevel er det nettopp det som er i ferd med å spille seg ut, i sakene om hytteforbud og håndhevelse av lokale karantene-regler, den såkalte søring-karantenen.

Konflikten er i ferd med å eskalere. Vi styrer mot en tillitskrise med bakgrunn i ulike virkelighetsoppfatninger.

Mange nordnorske kommuner har innført regler om at alle som kommer inn sør for Dovre, umiddelbart skal settes i to ukers karantene.  

Flere leger i landsdelen har i tillegg sendt et opprop til Regjeringen hvor de meddeler at de ønsker å innføre samme karanteneregler for alle tilreisende til «sin kommune», selv de som kommer fra øvrige deler av Nord-Norge. Dermed vil kaoset være komplett.

Alt dette har, som rådgiver i Kruse-Larsen (og tidligere statssekretær) Jan-Erik Larsen påpeker i en kronikk i VG, sin årsak i dårlig og uklar kriseledelse fra regjeringens side. I Oslo har man havnet på etterskudd, og kommunikasjonen er alt annet enn imponerende.

Norge trenger nå å vite hvilke regler som gjelder. Enten får myndighetene gi en slags aksept for lokale karantene-regler, eller så får man ganske enkelt være tydelige på at Norge ikke kan ha en situasjon der ordførere setter seg over norsk lov.

I tillegg ser vi en uheldig konfrontasjon mellom kommunene i distriktene og de store arbeidslivsorganisasjonene NHO og LO, som blant annet mener firkantede lokale regler rammer et allerede kriserammet næringsliv, og er til hinder for utøvelse av for eksempel pendling.

Vi tviler ikke på at de lokale kommunelegene og ordførerne handler i beste hensikt, for å beskytte egne innbyggere med strengere karantene-regler enn de nasjonale.

Når dette har sporet av, skyldes det at for mye av ansvaret har blitt overlatt til kommunene, som delvis har følt seg overlatt til seg selv og egne vurderinger.

Her er det behov for tydelige rammer. Det kan godt hende det er behov for lokal og regional differensiering når det gjelder ulike tiltak, men da må det skje gjennom samhandling og dialog mellom staten og kommunene.

Det burde være grunnleggende at ingen i Norge kan oppføre seg som man vil, når landet står midt i en krise. Tiltak som settes inn i kommune-Norge må være begrunnet i nasjonal samordning og nasjonale prioriteringer.

Ansvaret for å løse den tilspissede situasjonen, hviler på regjeringen.  Det er nå helt nødvendig å klargjøre holdbarheten i lokale karantenevedtak. Innbyggerne må få tydelig informasjon som kan rydde opp i en forvirring som virker å være total. Det haster.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse