Annonse
NORDNORSK HJERTEKAMP: Fagmiljøet ved UNN i Tromsø kalte i forrige uke inn til pressekonferanse i forbindelse med den såkalte PCI-saken. Seksjonsoverlege Anne Skogsholm (fra venstre), hjertekirurg Kristian Bartnes, klinikkoverlege Mads Gilbert og hjertekirurg Truls Myrmel var blant deltakerne på pressekonferansen. (Foto: Inger Præsteng Thuen/Nordlys)

Forvrenging av fakta og hersketeknikk fra UNN

Nå må det bli slutt på hersketeknikker og forvrenging av fakta fra UNN og politisk miljø i Tromsø. Hvorfor frykter man en utvidelse av tilbudet for PCI for hjertepasientene i regionen vår?

Miljøet på UNN besitter slettes ingen unik kompetanse.

Skjalg Fjellheim har som politisk redaktør i Nordlys engasjert seg sterkt i den pågående debatten om likeverdig behandlingstilbud for hjertepasientene i Nordland. Som redaktør har han brukt sin spalteplass til å politisere en faglig debatt for å sørge for fremdeles monopol i Tromsø når det gjelder den beste behandlingen for hjertepasientene i landsdelen.

Det er jo interessant at en person uten faglig kunnskap om emnet ikke bruker sin journalistiske utdanning til å kunne se objektivt på en problemstilling, men i stedet kun være talerør for en proteksjonistisk holdning fra en faggruppe som er redd for å dele på sin kunnskap. Dette selv om det helt klart vil være til det beste for de pasientene man er ansatt til å hjelpe.

Kunnskap er makt, og når Helse Nords direktør gjennom en omfattende høringsrunde har konkludert med at det faglige riktige vil være et samarbeid der kunnskap deles, oppfattes dette som en direkte trussel mot hegemoniet på UNN. De vil ikke ses i kortene. De vil ikke ha noen form for innblanding. De vil være i fred.

De vil ikke samarbeide all den tid det innebærer å dele på kunnskap og erfaring, og i alle fall ikke dele på pasienter. Selv om all forskning viser at de etter en deling mellom to sentra i nord vil ligge på et volum langt over det som internasjonalt ses på som et høyvolumssenter. Det finnes ingen forskning som støtter deres påstand om svekkelse i tilbudet i regionen. Tvert i mot er det et veldokumentert faktum at deres påstander er tull og tøys.

Oppspinn som fremstilles som fakta, fordi de kaller seg fagfolkene på feltet. Problemet deres kommer når man stiller motspørsmål om dokumentasjon på deres påstander. Da blir det stille. For dette handler i stor grad om penger. Penger man er redd for å miste fra UNN til fordel for Bodø.

All dokumentasjon tyder tvert i mot på at det vil gå bedre for hjertepasientene om vi desentraliserer akuttbehandling nærmere der pasientene bor. Man trenger ikke gå lenger enn til Sverige for å se en positiv effekt av dette. I Helse Midt har det nokså nylig vært en tilsvarende debatt, der kardiologene på St.Olav ”vant kampen” mot kardiologene på Ålesund som også ønsket desentralisering.

Argumentet den gangen gikk på økonomi, og ikke helsegevinst.Og når det gjelder økonomi har Helse Midt vært den flinkeste i klassen i flere år. Kardiologene på St.Olavs frykter nå desentralisering i Nord.  Ålesund vil få enda bedre kort på hånden ved neste korsvei om dette vedtas. Derfor stiller de villig opp som støtte for miljøet på UNN. Ikke en negativ uttalelse om desentralisering har kommet fra sør eller vest. Tvert i mot har det blitt påpekt behovet for desentralisering i nord fra faglig hold på østlandet.

At en politisk redaktør ikke ser at en slik faggruppe, en ”maktgruppe” i samfunnet sitter uten vilje til å ta del i en utvikling som vil være til pasientenes beste er forunderlig.  Hvor er evnen til kritisk journalistikk så lenge man må kritisere”sine egne” på UNN?

Likeledes må jeg som innflytter til landsdelen undre meg stort over ”den lille manns forkjemper” Mads Gilberts merkelige oppførsel og mangel på engasjement når det gjelder pasientene i Nordland. Han engasjerer seg ellers tilsynelatende for lokalsykehusene for å unngå sentralisering av akuttjenester. Kronikker og leserinnlegg, blogger og intervjuer fylles med krutt mot bl.a helseministeren og ”makta” fordi det i følge Gilbert er viktig å få ha akuttbehandlingen der pasientene bor.

Det var et merkelig skue å se ham i kjent stil lede en pressekonferanse der alle hersketeknikker i boka ble brukt for å unngå det samme han ellers forfekter. Strenge menn med alvorlige miner og titler skrevet på papir foran seg kom med dommedagsprofetier og skremsel. Utsagn på utsagn uten dekning ble framført, og ikke en journalist i salen hadde bakgrunn til å stille et kritisk spørsmål.  Styremedlem etter styremedlem ble nevnt en etter en, der de ble med grav alvorlig mine fra Gilbert innstendig bedt om ikke å følge deres direktørs innstilling.

Dette etter at direktøren har lyttet og lest i snart et halvt år for å få en best mulig objektiv og faglig begrunnet innstilling til styret. Men her vet tydeligvis anestesilege og Tromsøentusiast Gilbert bedre. Her må sentraliseringen hegnes om, og desentralisering er en fare. I stedet prøver han med dårlig skjulte antydninger om å heller styrke prehospital tjeneste å få omkamp om sitt jetfly, der helse Nord nylig snudde på et ventet vedtak om å anskaffe jetfly til  luftambulansemiljøet i Tromsø. Dette da man fant at et slikt fly ikke ville kunne lande i bl.a Hammerfest.  Og at man derfor ville få en uheldig dreining med flere pasienter til UNN, og ikke til sitt nærmeste sykehus. Igjen dobbeltkommunikasjon- sykehusene skal opprettholdes, men pasientene skal til UNN.

”Helse Nord på kanten av stupet” titulerer Fjellheim sin kronikk. Det er synd at ikke styret tør vedta det som er det faglige rådet etter en omfattende høringsprosess. Det kan være at samarbeidsklimaet likevel vil være bedre mot sør, eller øst. I Sverige har de fått dette til med suksess. Om ikke kardiologene på UNN ønsker å samarbeide med Bodø, kan det være bedre å se forbi Helse Nord sin grense. Resultatet for pasientene må gå foran.

Miljøet på UNN besitter slettes ingen unik kompetanse, men det er synd for regionen om muligheten for et samarbeid mellom de to største sykehusene i vår region faller sammen grunnet vrangvilje fra et miljø som ikke evner å se forbi sin egen sykehuskorridor.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse