Annonse
LITT MER TAKTISK: I framtiden ønsker jeg at politiet kan være litt mer taktisk i sin tilnærming. Det vil også være langt mer hensiktsmessig om politiet opptrer med mer fingerspissfølelse og aktsomhet, skriver Pedersen etter at en av spillerne skal ha blitt pågrepet av politiet under kampen.

Fotball med bismak

Tilskuere til opptrinnet reagerte med alt fra sjokk til vantro, mens noen lo.

Onsdag 21. august var det duket for første seriekamp i bedriftsfotballen etter sommerferien. En kamp mange hadde gledet seg til. Undertegnede var til stede på kampen mellom Bak Mål og TIL fotball. Til stede i hallen var også tre uniformerte politibetjenter. Det kunne late til at de var der for å se fotball, ettersom politiets bedriftslag også spilte kamp i skarphallen samtidig. Da det ble pause i kampene , kom derimot nevnte tre betjenter traskende over banen, for så å henvende seg til en av spillerne på Bak Mål, som de ønsket en prat med. De tok spilleren med seg til sidelinjen ved tribunen og snakket med ham i noen minutter, før de videre tok ham med seg ut av hallen. 

Tilskuere til opptrinnet reagerte med alt fra sjokk til vantro, mens noen lo. De resterende spillerne på Bak Mål visste ikke om de skulle le eller gråte. Uniformert politi hadde faktisk kommet inn i hallen og arrestert en av de viktigste spillerne på laget deres, midtveis i en betydningsfull kamp. Forvirring, frustrasjon og uro kunne lett spores i ansiktene og ut fra kommentarene og diskusjonene som oppsto. Noen var sinte, da dette slettes ikke skal ha vært første gang at spillere blir arrestert midt i en fotballkamp. Spilleren kom aldri tilbake og kampen mot TIL Fotball ble tapt med hårfin margin. 

Det er for så vidt flott at politiet gjør jobben sin, det hersker det ingen tvil om. At personer som kan være aktuell for nærmere utspørring blir sporet opp, avhørt og brakt inn til stasjonen er i bunn og grunn en del av politiets jobb. Men i framtiden ønsker jeg at politiet kan være litt mer taktisk i sin tilnærming. Det vil også være langt mer hensiktsmessig om politiet opptrer med mer fingerspissfølelse og aktsomhet. 

Flere av lagene i bedriftsserien har spillere med forskjellig bakgrunn. TIL gatelag og Bak Mål representerer to lag som ivaretar byens vanskeligstilte og har laget en arena som bygger på sunne verdier. Å være en del av et lag, føle mestring, inkludering og samtidig skape trygge relasjoner i samspill med andre er noe mange tar for gitt. Det er derimot ikke slik med alle. 
Å være vitne til arrestasjoner skaper selvfølgelig mye uro hos enkelte spillere og spesielt på lagene som ivaretar de marginaliserte gruppene i vårt samfunn. Å være del av et lag skaper et fundament for videre brubygging og deltakelse i samfunnet, kanskje også på sikt et liv uten ensomhet, rus eller kriminalitet. Hvordan vi møter og behandler vanskeligstilte utgjør også en stor rolle for deres atferd. Hvis en til stadighet blir stoppet på gaten, ransaket og mistenkeliggjort vil dette mest sannsynlig gi et skjevt bilde på forventningene samfunnet har til en. Dette påvirker væremåter, holdninger og atferd blant de mest utsatte og skaper en selvoppfyllende profeti. Dette gjelder på samme måte kriminelle gjengangere. 

Ved å til stadighet holde de i en posisjon som forsterker deres kriminelle væremåter, vil det være vanskelig å få til en positiv utvikling i voksenlivet. Når en da blir hentet av fotballbanen, så sier man implisitt at du tilhører et belastet miljø og forsterker den negative atferden til både personen og andre på laget

Nå forventer jeg ikke at politiet tar stilling til hvor mye viktigheten av lagspill kan bety samt forstå hvor mye dette kan være med på å skape en endringsprosess. Jeg kan forstå at personer må anholdes når det kommer til virkelig alvorlige lovbrudd. Når det er sagt, så hadde det jo også vært fint om dere kom i sivil, eller i hvert fall ventet til kampen var ferdig. Slik dere opptrer skaper dere unødvendige fordommer om at på slike lag er det bare kriminelle. Det kan også kriminalisere en hel gruppe i form av selektiv persepsjon «alle som spiller på Bak Mål er kriminelle». Noe som Per Morten Schieflo refererer til « … vi ser det vi ønsker eller venter å se.» 

Konsekvensene av dette kan gi ringvirkninger og føre til at flere av byens vanskeligstilte ikke vil benytte seg av et slikt tilbud i frykt for å bli anholdt under en fotballkamp eller bli sett ned på som kriminelle. Noe som ikke er målsettingen til lavterskellagene og vanskeliggjør en endringsprosess. 

Fotballen er kjent for å skape engasjement og samhold. Den bryr seg ikke om at du er verken sosionom, rusavhengig, politi eller fisker. Når kampen er i gang er alle likeverdige. Et fristed hvor man for en gangs skyld kan fjerne fordommer, merkelapper og blikk fra byens befolkning, en plass man fungerer, er nødvendig og får mestringsfølelse i samhandling med andre. En arena der god moral, ydmykhet og regler opprettholdes og man ofte får gode tilbakemeldinger fra både lagkamerater og motstandere etter kampen. Dette skjedde dessverre ikke på denne kampen. Spilleren fikk ingen rosende ord, ei heller noen klapp på skuldrene eller en takk for kampen. Istedenfor fikk vedkommende spille en omgang og deretter ført ut med en følelse av skam og en følelse av å ha sviktet lagkameratene. I verste fall fører slike hendelser til at ens selvforakt skades ytterligere og styrker følelsen av at verdiløshet og sosialt nederlag opprettholdes.

Fotballen er en arena som bygger relasjoner, sosial kompetanse og et nettverk utenfor et destruktivt miljø for mange av deltakere på disse lagene. Det gir et annet fokus og et mer konstruktivt fellesskap der det jobbes mot sosial eksklusjon. Fotballen er et godt verktøy for å skape de viktige mellommenneskelige tillitsrelasjonene og et nettverk som ikke baserer seg på kriminelle handlinger. 

Å pågripe noen under en fotballkamp er svært uvanlig til tross for at det som tidligere nevnt også har skjedd ved en tidligere anledning. Videre er det heller ikke spesielt vanskelig å lokalisere personer som politi ønsker kontakt med i Tromsø, som igjen fører til at arrestasjoner under en fotballkamp får en bismak. Om man også ser på andelen av mennesker med minoritetsbakgrunn på laget vil det være lett og tolke det dit hen at det skaper mye redsel og usikkerhet.For det første kan flere av disse ha hatt familie, venner eller bekjente som har blitt hentet av uniformert politi og blitt tvangssendt ut av landet. Og for det andre kan de selv ha hatt uheldige opplevelser med politi både i hjemlandet og i Norge som skaper unødvendige bekymringer og et feil bilde på hvordan politiet framstår.
Av rent sosialfaglige og av forebyggende årsaker ville det uten tvil være best å vente til kampen er over før politi går til aksjon. 

Slike maktdemonstrasjoner som de som var i hallen opplevde kan være med å skape en «oss mot dem» holdning, noe som ikke er forenlig med intensjonen til lavterskeltilbudet. Videre kan det gi en forsterket opplevelse av å tilhøre et miljø som ofte er på kant med loven og gjør at hendelser som dette bare er med på å opprettholde den negative spiralen. Min erfaring i mitt ordinære arbeid er at møtet mellom politi og marginaliserte grupper har endret seg de siste fem årene. Min oppfatning er at politiet har blitt mer profesjonell i møte med de vanskeligstilte i byen vår, men at det også alltid er mulig med ytterligere forbedring. 

Selv gikk jeg og flere av mine lagkamerater fra Skarphallen med en bismak etter opplevelsen, og ekstra mye når jeg vet hvor mange timer og arbeid vedkommende har lagt ned i form av treninger i forkant av seriespill, i tillegg til gleden ved å spille første seriekamp etter ferien. Måten dette ble håndtert på er svært uheldig. Skal det være mulig å skape sosial integrasjon i framtiden med lavterskeltilbudet som verktøy, bør ikke arrestasjoner i framtiden foregå på en arena som fremmer positive aktiviteter. 
Til tross for hendelsen onsdag så ønsker vi spilleren hjertelig velkommen tilbake for å fortsatt spille fotball med flotte holdninger og ekte sportslig ånd! 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse