Annonse
VEI-UTBYGGING: Fra et av Statens Vegvesens prosjekter i Bodø, som ble åpnet for trafikk i april i år. Foto: Torbjørn Braset/Statens Vegvesen.

Framsynt fra Vegdirektøren

Tromsø får det nasjonale ansvaret for drift og utbygging av riksveiene.

Det må være lov å forvente at de nordnorske stortingsrepresentantene i fellesskap støtter etableringen i Tromsø. 

Statens Vegvesen har presentert sine planer for en pågående omorganisering. Etaten legger ned sine region-kontorer og erstatter dem med seks såkalte nasjonale divisjoner. Divisjonene skal ta over en del av oppgavene som Vegdirektoratet har i dag.

Det er svært gledelig at en av disse store divisjonene legges til Nord-Norge og Tromsø.

Tromsø får tildelt det nasjonale ansvaret for drift og vedlikehold av riksveiene, samt utbygginger. Det er all grunn til å gi Vegdirektør Bjørne Grimsrud honnør for å legge nasjonale oppgaver til Tromsø.

Dette er et framsynt signal. Tromsø har lang erfaring med å påta seg å løse oppgaver på vegne av Norge. Det er derfor grunn til å merke seg at regionveisjef Turid Stubø Johnsen sier man har tatt utgangspunkt i de sterke fagmiljøene man allerede har i Tromsø, og nærheten til et av landets store breddeuniversiteter. Det vil sørge for god rekruttering av kandidater til nye kunnskaps- og kompetansearbeidsplasser.

Derimot er vi ikke imponerte over ingeniørenes fagforening NITO, som er i gang med sin vanlige klagesang når arbeidsplasser skal flyttes. Vegdirektoratet varsler nemlig at 270 arbeidsplasser flyttes fra Oslo, deriblant til Bergen, Trondheim og Tromsø.

Det er meget spesielt at en fagforening kjemper innbitt mot at statlige arbeidsplasser kan legges til andre byer med god tilgang på kompetent arbeidskraft. Til tross for at ingen skal sies opp.

Det gjør at man nok en gang kan stille spørsmål ved om sterke fagforeninger er en drivkraft bak sentralisering av funksjoner og maktkonsentrasjon i hovedstaden.

Innstillingen fra Vegdirektoratet skal nå behandles politisk før de endelige avgjørelsene tas. Vi håper Nord-Norge slipper enda en runde med intern strid om lokalisering. Det må være lov å forvente at de nordnorske stortingsrepresentantene i fellesskap støtter etableringen i Tromsø. 

Dessverre innebærer omorganiseringen også at 22 lokale trafikkstasjoner, flere av dem i Nord-Norge, legges ned. Dette er uklokt, og her håper vi  Vegdirektoratets anbefaling ikke blir stående.  Det fører til et dårligere tjenestetilbud når det gjelder kjøreopplæring for bil, MC og tunge kjøretøy. Et viktig prinsipp bør være at tjenester utføres med nærhet til publikum.

 

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse