Annonse
Fylkesråd for plan og økonomi, Widar Skogan (KrF), skriver om budsjett- og økonomiplan for Troms fylkeskommune. Fylkesrådet i Troms foreslår her investeringer for hele 4 milliarder kroner i økonomiplanperioden. Foto: Stian Saur / Troms fylkeskommune

Framtida bygges nå!

I mangel på nasjonal satsing på å gjennomføre regionreformen prioriterer likevel fylkesrådet 8 millioner kroner til å bygge opp viktig samfunnskompetanse for å kunne ta rollen som regional samfunnsutvikler.

I desember skal fylkestinget i Troms behandle budsjett- og økonomiplan for 2019-2022. Som fylkesråd for plan og økonomi er jeg glad for å kunne konstatere at fylkesrådet i Troms leverer på våre lovnader. Gjennom fire år med trygg økonomisk styring, tøffe prioriteringer og godt arbeid i hele fylkeskommunen, har samarbeidspartiene Ap, Sp, V og KrF opparbeidet et økonomisk handlingsrom som tillater oss å gjennomføre politikk som er med på å bygge framtida.

Fylkesrådet velger å styrke den svært positive utviklingen vi ser i vår regionen gjennom tunge investeringer innenfor utdanning og samferdsel på totalt 4 milliarder kroner. 2,5 milliarder kroner skal gå til bl.a tunnelsikkerhet, rassikring og Langsundforbindelsen. Samtidig øker vi bevilgningen til dekkelegging med 72 millioner kroner, slik at den totale rammen til nytt veidekke er på 175 millioner kroner. Fylkesrådet prioriterer også det grønne skiftet med å investere i infrastruktur for el-ferger.

Vi setter inn 1,45 milliarder for å realisere nye Ishavsbyen VGS, en ny videregående skole i Harstad, og nye elevboliger på Bardufoss. Vi mener at moderne og gode skolebygg er viktige bidrag for å sørge for at vi klarer å holde stø kurs for den positive utviklingen vi har sett i gjennomføringstallene for fylket vårt. I tillegg er nye bygg energieffektive og bidrar positivt både driftsøkonomisk og i klimaregnskapet.

Vi har også valgt å prioritere en tydelig satsing på lærlinger og lærekandidater. Vi foreslår en økning på 10 millioner til dette: 6 millioner går til lærlingtilskudd ved en planlagt og forventet økning i godkjente lærekontrakter, mens 4 millioner går til lønn etter en økning på 20 lærlinger i egen organisasjon – fra 30 til 50. Troms har en kraftig økning i formidling til læreplass de siste årene, og det skal fortsette, slik at enda flere kvalifiserer seg og dekker kompetansebehovet i yrkeslivet. Fylkesrådet tar sin del av samfunnsansvaret og legger til rette for å øke antall lærlinger i fylkeskommunale virksomheter.

Fylkesrådet gjennomfører Stortingets vedtak om regionreformen og har vært og er opptatt av at regionalt nivå må gis mer makt og myndighet, men også midler. Vi er glade for at de nye regionene skal gis en større rolle som samfunnsutvikler, men vi er samtidig skuffet over at forslaget til Statsbudsjett for 2019 mangler tydelige prioriteringer for å kunne gjøre denne utvidede rollen mulig. I mangel på nasjonal satsing på å gjennomføre regionreformen prioriterer likevel fylkesrådet 8 millioner kroner til å bygge opp viktig samfunnskompetanse for å kunne ta rollen som regional samfunnsutvikler.

Det er særdeles skuffende at regjeringen kutter i bevilgningene til bredbåndsutbygging, regionale forskningsmidler og regionale utviklingsmidler. Dette gjør våre rammer for å drive samfunnsutvikling mer krevende. Vi velger likevel å fokusere på de muligheter som ligger i de positive vekst- og utviklingstrekk vi ser i vår region, ved å bruke av havbruksfondet vårt og de midlene vi har tilgjengelig til regional utvikling.

Dette innebærer at vi bl.a setter av 30 millioner kroner ekstra til næringstunge fylkesveier, slik at vi kan legge til rette for økt vekst i fylket vårt, særlig innenfor havbruksnæringen.

Vi setter av 6 millioner til å etablere et eget kompetanseforum i Troms, slik at vi kan knytte relevante aktører sammen og sørge for at næringslivet og det offentlige kan få en helhetlig oversikt av kompetansebehovet i fylket, med påfølgende relevant og aktuell utdanning for arbeidslivet i Troms.

Vi satser 11 millioner på en egen nordområdepakke, som bl.a inneholder en egen statistikk- og analyseenhet. Med dette griper vi fatt i det faktum at vi i nord har blitt pekt ut som særlig ansvarlig for å videreutvikle og gjennomføre norsk nordområdepolitikk. Med disse satsingene viser vi at vi tar den utfordringen på alvor.

Den økonomiske situasjonen for fylkeskommunen vil være krevende i årene framover. Det har selvfølgelig også sammenheng med en betraktelig realnedgang i frie inntekter, noe som skyldes en kraftig nedprioritering av fylkeskommunen over flere statsbudsjett. Samtidig er vår landsdel og vår region preget av optimisme og vekst. Arbeidsledigheten er lav og næringslivet har positive framtidsutsikter. Det er derfor med stor entusiasme at fylkesrådet legger fram et budsjett og en økonomiplan med en historisk investeringsplan, satsing på dagens og fremtidens ungdom samt grunnlag for å fylle samfunnsutviklerrollen som vil være med på sikre at Troms og regionen kan se optimistisk også på framtida.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse