Annonse
Bunadsgeriljaen i Sandnessjøen markerte seg tydelig under årets 1. mai-feiring. Foto: Rana Blad / Marius Guttormsen og Jill-Mari Erichsen

Framtidens fødetilbud på Helgeland; hva er målet til Bunadsgeriljaen i Sandnessjøen?

Kjære Bunadsgerilja!

Det er fantastisk bra at dere engasjerer dere i fødetilbudet. Det er nemlig slik at vi i Rana også deler engasjementet for et godt fødetilbud. Vi er nok like opptatt av beredskap og trygghet som dere er. Ut fra det dere sier forstår vi at dere fortsatt ønsker at det skal være et lokalsykehus i Sandnessjøen. Fagfolk på området mener også at grensen nå er nådd for nedbygging av fødeinstitusjoner (Engjom et al). Det er nok en av grunnene til at Rana kommune, sammen med Nesna og Lurøy, har tatt til orde for at det bør være to sykehus på Helgeland - altså bevare et godt fødetilbud i Sandnessjøen. Deres egen kommune, Alstahaug, har gått inn for at det skal være ett sykehus. Likevel retter dere nå sinnet over nedbygging og sentralisering mot oss i Rana.

Sykehusprosessen på Helgeland har vakt stort engasjement. Noen har ropt høyere enn andre - noe som også gir oppmerksomhet i media. Den alternative vinklingen og gravende spørsmål har det vært lite av. Lederen for Bunadsgeriljaen ble nylig stilt 20 spørsmål av lokalavisen Helgelands Blad. Vi slenger oss på og stiller 6 ekstra spørsmål:

1. Når noen i deres kommune blir akutt syke og trenger ambulansehelikopter er flytiden 16-17 minutter før anestesilegen banker på døra i Sandnessjøen (og Mosjøen), mens det tar 34-40 minutter før noen banker på vår dør i Rana (enten de kommer fra Brønnøysund eller Bodø). I Brønnøysund kan også anestesilegen rykke ut med bil, da basen ligger der. Er det noe man skal ta hensyn til i plasseringen av et sykehus?

2. Doktorgradsarbeidet til Engjom med kolleger viste økning i risiko for fødende ved transport på over en time. Vi sjekket fødselstallene og regnet på gjennomsnittet for alle kommunene på Helgeland fra 2008 til 2018 (SSB tall). Et sykehus i Rana ville nådd 60,3 % av de fødende i løpet av 60 minutter, et sykehus i Sandnessjøen ville nådd 42,9 % når tallene holdes opp mot transporttidene fra prehospital enhet i Sandnessjøen. Dere har ropt på ett sykehus, hvorfor skal det da ligge i Sandnessjøen av hensyn til de fødende?

3. Vil dere opprettholde fødestua i Brønnøysund? Det vil nok de fleste i Rana. Tar man utgangspunkt i at 40 % av de fødende i nedslagsfeltet føder der, vil et sykehus i Rana gi lavere transporttid for de fødende på Helgeland enn Sandnessjøen. Vi spør igjen, med hensyn til de fødende, hvorfor skal man legge sykehuset til Sandnessjøen?
4. Deres egen ordfører innrømmer langt på vei bærekraftsutfordringene Helse Nord peker på i sin uttalelse til avisen Helgelendingen; «Demografien på kysten av Helgeland er svært utfordrende, og av alle kystsamfunn i Norge, så er Helgelandskysten den med størst utfordringer». Skal lokalsykehusene være et instrument for å hindre fraflytting og svak befolkningsutvikling i deres distrikt på bekostning av mellomstore byer som Mo i Rana?'

5. Deres lokalpolitikere har enstemmig vedtatt at det skal være ett sykehus på Helgeland. I Rana har man stemt for to - noe som innebærer at Sandnessjøen består. I kampen for eget sykehus retter dere nå ironisk nok sinnet mot Rana og roper høylytt mot sentralisering. Hvorfor står dere ikke opp mot deres egne lokalpolitikere (inkludert Senterpartipolitikere)
som enstemmig har gått inn for en sykehusstruktur som i sin natur innebærer kraftig sentralisering?

6. Det bor 26.301 mennesker i vår hjemkommune og det bor 7415 i deres hjemkommune. Synes dere det er rimelig at Rana skal akseptere både lengst responstid for helikopter og samtidig være blant bykommune med lengst vei til ett sykehus i Sandnessjøen? Blir dette tilfellet vil både sykehuset og alt av luftambulanseressurser bli liggende sør for det demografiske midtpunktet i regionen. Selv Vevelstad med sine 497 innbyggere vil ha bedre beredskap enn Rana om dette blir løsningen. Dere har ikke en gang vært interessert i å diskutere kompromisser som Hemnes kommune har vært. Den ene dagen ropes det om ett sykehus, den andre dagen marsjeres det i gatene mot sentralisering. Ett sykehus betyr jo nettopp sentralisering. Det er det deres politikere har gått inn for! Forstår dere at dette kan oppfattes som inkonsekvent?

Vi har full forståelse for at dere kjemper for lokalsykehuset i Sandnessjøen, men det ser dessverre ut til at deres politikere har falt for eget grep. At de nå løper til Senterpartiets Vedum og Toppe med misnøye med sentralisering oppleves som lite faktaorientert- deres lokalpolitikere har jo stemt for nettopp det! De har spilt høyt om eget sykehus i kampen mot at Rana skal ha lokalsykehus, og i håp om å få alt til sin by eller omland. At Sandnessjøen, som den minste byen i regionen, skal forvente å få sykehuset for hele Helgeland virker merkelig. Spesielt sentralt ligger dere heller ikke - reisetiden for fødende taler for seg. Og det selv med transporttidene som prehospital enhet i Sandnessjøen selv har fått lov å diktere. Denne rapporten favoriserer på ingen måte Rana, og Sandnessjøen kommer påfallende mye bedre ut enn på regnestykker laget av andre.

Vi er også motstandere av raseringen av fødetilbudet rundt om i Norge, men som sagt, hvis dere er bekymret for nettopp sentralisering av fødetilbudet må deres lokalpolitikere slutte å vedta en sykehusstruktur som betyr; ja nettopp en sentralisering av fødetilbudet. Så fei for egen dør, og først da kan dere lage hylekor i media med en viss troverdighet! Vi føder nemlig barn i Rana også, faktisk 4 ganger så mange som i Alstahaug!
Med ønske om en renhårig og god prosess,

Nina Henriksen
Kristin Stray Slørdahl
Line Helen Hegglund
Berit Therese Strømmen

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse