Annonse
Forsvarsminister Frank Bakke Jensen. (Foto: William Bugge)

Frank har funnet frekvensen!

​​​​​​​Forsvarskommunene i nord har sendt ei viktig melding til Stortinget i sør. Forsvarsministeren har fanget opp signalene. Det er bra. At han har dechiffrert meldingene er betryggende. Så var det da heller ikke så vanskelig. Det vi sendte var klar tekst med tydelige meldinger!

Statsråden utfordrer forsvarskommunene. Vi tar utfordringa – og inviterer til godt samarbeid: Vi kan i fellesskap sørge for bedre tilbud for forsvarsansatte, og dermed redusere pendling – som både sikrer kompetanse i og beredskap for Forsvaret!

Dette har vi tatt til orde for i «Forsvarsdokument Nord 2020», som Forsvarsforum Nord fram la fram 11. mai. Bak står Troms og Finnmark fylkeskommune, fire regionråd og åtte kommuner; fra Narvik i sør til finnmarkskysten i nord. En bred allianse med stort engasjement, som statsråd Frank Bakke-Jensen har registrert, berømmer – og responderer positivt på.

I Nordnorsk debatt 14. mai («Hva kommunene kan gjøre for Forsvaret») tar han tak i én dimensjon av det også vi som vertskommuner er opptatt av; altså hva vi kan gjøre for Forsvaret – ut over å forvente at Forsvaret stiller opp for oss. Der har vi et godt grunnlag for konstruktivt samspill på tvers av partier og forvaltningsnivåer.

Vertskap og pendling

Regjeringa la 17. april fram sitt forslag til ny langtidsplan for forsvarssektoren. Det er Bakke-Jensens første langtidsplan, og heller ikke han har kommet helt kritikkløst fra det. Det meldte vi tydelig fra om i Stortingets høring 12. mai.

Det er her statsråden utfordrer oss som vertskommuner, og fylkeskommunen som ansvarlig for videregående utdanning. Vi tar utfordringa; vi har sjøl reist spørsmål om rekruttering og utdanning, bolyst og pendling, og livskraftige lokalsamfunn – både som et mål i seg sjøl, og et middel for beredskap og forsvarsevne.

Harstad og Tjeldsund, Evenes og Narvik er i praksis ett bo- og arbeidsmarked. Alle er vertskommuner for Forsvaret. Mange forsvarsansatte og noen familier. For fortsatt velger mange å langpendle. Det kan vi forstå, og vi har en felles forståelse med Forsvaret om at det er ønskelig å redusere omfanget.

Hvorfor? For Forsvaret vil en større andel med lokal bosetting styrke beredskapen. For kommunene vil flere bosatte skape mer forutsigbarhet og bedre tilbud. Og for de ansatte – og forsvarsfamiliene? Unødvendig, og ofte egentlig uønsket, pendling, med alt hva det innebærer, kan unngås.

Arbeid og utvikling

Hvis! For hva hindrer enkeltpersoner og familier fra å bosette seg allerede nå, gitt at boligmarkedet er der, samfunnstilbudene finnes – og fritidsaktivitetene er mange? Mer enn noe er hinderet sysselsettingsmuligheter, med relevante jobber for den partner som ikke er ansatt i Forsvaret.

Det aller viktigste, for oss og for forsvarssektoren, må være dette: Her har vi i et godt samspill mest av alt en mulighet. Såkalte medflyttere, som altså ikke i stor nok utstrekning flytter med (dét er problemet!), er en ressurs. Men de er en tapt ressurs – for oss – hvis de ikke blir med; så lenge de ikke tar med seg kompetansen og pågangsmotet, og blir med! Mest av alt for oss, kanskje også for Forsvaret.

Statsråd Bakke-Jensen er positiv og teknologipositivist. Han nevner teknologi i innlegget sitt, og vier innovasjon mye plass i langtidsplanen, men innovasjon må kobles direkte til de operative forsvarsmiljøene i nord, og seriekobles med attraktive lokalsamfunn og redusert pendling.

Rekruttering og utdanning

Rekruttering er ei utfordring for deler av Forsvaret, særlig innafor tekniske fag. Flymekanikere er et alarmerende eksempel, som snart kan bli en utfordring også på Evenes. Kontinuerlig modernisering, inklusive digitalisering, av Hæren er et annet eksempel på behovet for framtidig teknisk og teknologisk kompetanse og kapasitet.

Når vi inviterer familier til oss, må vi ha gode utdanningstilbud, fra barnehager til universitet. Vi har god barnehage- og skoledekning (Evenes stiller med splitter ny skole for alle elever i kommunen!), og sannelig har vi ikke et universitet på hver side av Evenes, som kan nås selv med kortrekkende midler!

Vi har et avansert teknisk miljø i Narvik og Bjerkvik, og må videreutvikle tekniske fag på videregående skole. Utdanning av framtidas forsvarsteknikere starter der – og allerede her må vi få til et enda bedre sivil-militært samarbeid.

Vi tillater oss også å mene at Forsvaret står seg på å rekruttere flere ungdommer fra nord, og utdanne dem i nord – for at de skal tjenestegjøre lengst mulig i Forvaret, og kanskje lengst av alt i nord, med minst mulig pendling.

Åpen kanal, samme frekvens

Vi takker statsråden for at han har hørt – og nå reagert positivt – på «Forsvarsdokument Nord 2020». I hvert fall hva gjelder rekruttering og utdanning, og samarbeid med lokalt og regionalt nivå. For økt kompetanse og redusert pendling.

Statsråden understreker behovet for riktige mennesker – med rett kompetanse.

Frank Bakke-Jensen er selv utdannet skipselektrotekniker. Det er særdeles viktig kompetanse her nord. Nå har han funnet frekvensen til forsvarskommunene. Det er både verdifullt og velkomment.

Skal vi ha dialog, er det en god start å være på samme bølgelengde.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse