Annonse
Foto: Stig Brøndbo, UiT Norges arktiske universitet

Ikke legg ned Norges nordligste juridiske fakultet!

Som dekaner ved landets tre juridiske fakultet fraråder vi styret ved UiT Norges arktiske universitet å heve seg over tydelige og entydige signaler fra hele juristprofesjonen: Ikke legg ned Norges nordligste juridiske fakultet.

Å bygge tillit og omdømme basert på kvalitet, er krevende og tar tid. Å rive dette ned igjen, er imidlertid fort gjort.

29. juni behandler styret ved UiT Norges arktiske universitet et forslag om at Det juridiske fakultetet skal samorganiseres med fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE).

Det er av stor betydning for det samlede norske juridiske fagmiljøet og for å sikre den kritiske akademiske stemmen fra nord, at fakultetet ved UiT Norges arktiske universitet består.

Det juridiske fakultet ved UiT har fungert som en drivkraft i nord, i arbeidet for rettssikkerhet og juridisk kompetanse i landsdelen. Å bygge tillit og omdømme basert på kvalitet, er krevende og tar tid. Å rive dette ned igjen, er imidlertid fort gjort.

Gjennom godt samarbeid fakultetene imellom, har vi som likeverdige aktører møttes med like fullmakter og sammen funnet gode løsninger på en rekke utfordringer.  Dersom det juridiske forsknings- og utdanningsmiljøet ved UiT Norges arktiske universitet ikke lenger får anledning til å benytte betegnelsen fakultet, vil dette oppfattes som en devaluering av fagmiljøet og det vil bli stilt spørsmål ved om fagmiljøet har den bredde og tyngde som kjennetegner et juridiske fakultet.

I Norge er juristutdanningen og hovedtyngden av juridisk forskning organisert innenfor de tre juridiske fakultetene, lokalisert i Oslo, Bergen og Tromsø. Også i Oslo og Bergen er de juridiske fakultetene små, sammenlignet med de øvrige fakultetene. Dette har likevel aldri vært fremført som grunn til å fjerne fakultetsstatusen til disse miljøene.

Norges nordligste juridiske fakultet vil i fremtiden ligge i Bergen, dersom Tromsø-miljøet mister sin fakultetsstatus. Dette fremtrer for oss som lite ønskelig, ikke minst med tanke på samfunnsoppdraget til UiT og synliggjøringen av kompetansen i Nord-Norge.

De juridiske fakultetene inngår i en lang europeisk tradisjon hvor de har hatt en spesiell rolle i forskningen på og utviklingen av et rettssystem som skal møte femtidens samfunnsmessige utfordringer. De har stått som garantister for en forskningsbasert juridisk utdanning og som akademiske forvaltere av rettsstaten. Det er av stor betydning for det samlede norske juridiske fagmiljøet og for å sikre den kritiske akademiske stemmen fra nord, at fakultetet ved UiT Norges arktiske universitet består.

Vi vil anbefale at den nåværende organisatoriske løsningen videreføres og at Det juridiske fakultet ved UiT Norges arktiske universitet, består som fullverdig fakultet.

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse