Annonse

Fravær i timen?

Ap er for nasjonale regler mot fravær i skolen, selv om Tone Angell Jensen feilaktig påstår noe annet.

Med Ap i regjering vil vi altså ha nasjonale regler for fravær, men med mindre byråkrati og mer trøkk på å få flere elever til å fullføre. Dette står tydelig i Aps program. Jensen tar altså feil.

Arbeiderpartiet har lenge har vært for nasjonale regler for fravær i videregående skole. Man kan ikke komme og gå som man vil, verken på en arbeidsplass eller i skolen. Regler må til!

For mange pulter står tomme i klasserommene våre. En av fire elever, 15.000 i hvert kull fullfører ikke videregående opplæring på normert tid. Det må en helt annen innsats til for hjelpe flere til å få fagbrev eller studiekompetanse. Derfor er kamp mot frafall noe av det viktigste for Ap i en ny regjering fra høsten.

Ap skolepolitikk har som mål at alle elever lærer det de skal, får grunnleggende ferdigheter på plass gjennom en lese-skrive-regnegaranti, flere lærere og en norm for helsesøsterdekning. I tillegg vil vi ha klare, nasjonale regler mot fravær. 

Det virker derfor som om Nordlys sin kommentator Angell Jensen har skulket i timen når hun likevel anklager Ap for å ville “rasere en regel som kun har den effekten at den får elevene til å møte opp til timene”. Hvor har Jensen dette fra?

Med Ap i regjering vil vi altså ha nasjonale regler for fravær, men med mindre byråkrati og mer trøkk på å få flere elever til å fullføre. Dette står tydelig i Aps program. Jensen tar altså feil.

Da regjeringen først foreslo en rigid og byråkratisk fraværsgrense ble det forkastet av et enstemmig Storting. Ap og Sp støttet imidlertid innføring av nasjonale fraværsregler under visse forutsetninger. Regjeringens støttepartier Venstre og KrF var sterkt mot. Regjeringen laget etter dette nytt regelverk. Riktignok møtte det også kritikk, blant annet fra Almennlegeforeningen, som har kritisert at legekontorene fylles opp av forkjølte ungdommer.

Tall fra SSB viser at det udokumenterte fraværet går ned med 40 %. Det er bra. Men både kunnskapsministeren og Nordlys skriver feilaktig at dette er det samme som 40 % nedgang i det totale fraværet. Det SSB gir tall på er fraværet som blir registrert på vitnemålet. Det er ikke det samme. Vi vet faktisk ikke hvor mye det, eller om, det totale fraværet er redusert.

Tallene fra SSB viser først og fremst at mange flere elever har skaffet seg dokumentasjon på fraværet. Det er nok mange flere elever som nå går til legen for å få attest på at de har en forkjølelse eller omgangssyke. 

Det er synd at andelen elever som ikke får karakter dessverre er like høyt nå som før (andelen har gått ned med 0,1 %). Den største endringa er muligens at elever som er relativt ressurssterke har dokumentert mer av fraværet. Jeg håper effekten er for alle elever, men det vet vi ikke enda.

Vi har fått mange tilbakemeldinger om mulige forbedringer. Aps program sier at vi vil evaluere dagens grense til høsten. Evaluereringen vil gi oversikt over hvordan regelverket har slått ut, og gi grunnlag for endringer som retter opp svakhetene. Ett eksempel er at vi bør se på hvor klokt det er å sende alle forkjølte elever til legen for legeattest. Det tar verdifull tid fra legekontorene som kunne vært brukt bedre. 

Ap er opptatt av å nå elevene som har høy fare for å ikke få karakter eller falle fra. Et nytt nasjonalt regelverk må ha bestemmelser om hvor mye fravær som utløser ulike reaksjoner fra skolen. Det er det som ligger i å ha et nasjonalt regelverk. Men vi må spørre oss om det beste er å ha et regelverk hvor 9,9 prosent fravær er helt greit, og 10,1 prosent fravær fører til at du mister karakteren og hele skoleåret i et fag. Vi må ha reaksjoner som settes inn mye tidligere. Vi vil at skolen setter inn tiltak fra første stund, med større innsats dersom en elevs fravær øker.

Å mene at jeg vil “rasere” fraværsregler (som Jensen påstår) ved å komme med kritiske bemerkninger til regjeringas selvskryt er helt på viddene. Det må være mulig å mene at et regelverk ikke er perfekt, og kan forbedres. Lover og forskrifter er heldigvis ikke hugget i stein, men kan endres og justeres etter behov.

Tone Angell Jensen sin kommentar om fraværsgrensa i videregående skole får tommel opp for innsats, men stryk på etterrettelighet. Jeg tror og håper at Angell Jensen er enige med Arbeiderpartiet at vi trenger tyngre løft for å løse fraværsproblematikken. Men da håper jeg også hun kan erkjenne feilaktige påstander, og heller være med å diskutere hva vi vil med skolen vår.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse