Annonse

Fravær og nærvær

Vi trenger et klart regelverk som gir lærerne flere verktøy for å bekjempe skulk, skriver kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og stortingsrepresentant Kent Gudmundsen.

Arbeiderpartiet sier fortsatt nei, og skal vi tro Trond Giske, gjør de det av hensyn til regjeringen. Det står ikke til troende.

Saken er enkel: Arbeiderpartiet har ønsket en nasjonal fraværsgrense, men sier nei til både regjeringens forslag og til et kompromiss.

Høyre og Frp ønsker å innføre en nasjonal fraværsgrense for ubegrunnet fravær i videregående skole. Det er frivillig om man vil begynne på videregående opplæring, men det bør ikke være frivillig om man møter opp til undervisningen uten en god grunn. Det handler om respekten for ens medelever, for lærere som bruker tid og forbereder seg og for å skape gode holdninger tidlig i livet.

Regjeringen har derfor vedtatt å innføre en fraværsgrense på 10 prosent ubegrunnet fravær, og har lagt inn en rekke unntak som skal sikre fleksibilitet for den enkelte elev. Fravær som skyldes sykdom, arbeid som tillitsvalgt, avtalt studiearbeid, religiøse høytider og en rekke andre forhold har ivaretatt de fleste legitime behov. 70 prosent av høringsuttalelsene har støttet en fraværsgrense, og regjeringens forslag har fått støtte fra skoleorganisasjoner som Norsk Lektorlag og Skolelederforbundet, samt Foreldreutvalget for grunnopplæringen og fra viktige arbeidsgiverorganisasjoner som NHO og Spekter.

Fraværsgrensen har skapt stor debatt, og nå behandler Stortinget et representantforslag fra SV om å stoppe fraværsgrensen. De fleste av partiene som stemmer for forslaget ønsker ikke en fraværsgrense overhodet. Arbeiderpartiet, derimot, har både i sitt program, i media og i Trond Giskes bok om skolen, vært klare tilhengere av en fraværsgrense. Partiet har imidlertid ventet til siste sekund med å avsløre støtte til SV sitt forslag i Stortinget, og det uten å peke på noe alternativ. Ja, de har ikke en gang sagt klart ifra om de ønsker en nasjonal fraværsgrense overhodet.

Arbeiderpartiet og Trond Giske forsvarer sin manglende politikk med at Stortinget ikke skal detaljstyre regjeringen. Det er i og for seg bra, selv om det knapt er en konsekvent linje fra opposisjonen. Men i denne saken er det en tynn unnskyldning for at Ap skal slippe å flagge standpunkt, og fortsette sitt forsøk på å ri to hester samtidig. I realiteten saboterer de derfor ikke bare regjeringens forslag til fraværsgrense, men gjør det også enda vanskeligere å arbeide med en eventuell ny fraværsgrense. Hvis Ap hadde vært tydelige på at de vil ha en nasjonal fraværsgrense, og antydet hva den skulle innebære, ville mye vært gjort. Dersom de ikke gjør det oppnår Ap bare å sikre flertall til SV, et parti som er motstandere av alle varianter av en fraværsgrense.

Høyre og Fremskrittspartiet har hatt samtaler med alle partier i denne saken. Vi har hele tiden vært åpne for å finne løsninger. Fra før av er saken grundig utredet, det har vært høringer og stort engasjement. Som Utdanningsforbundets leder, Steffen Handal, sa til VG: Denne saken er grundig nok utredet. Det vi trenger nå er en fraværsgrense.

Vi er fortsatt åpne for å finne en løsning, og har lansert et kompromissforslag som bygger på Utdanningsforbundets modell. Alle organisasjonene i skolen som støtter en fraværsgrense har nå samlet seg om dette kompromisset på en 15 prosents fraværsgrense, hvor rektor kan gjøre unntak i samråd med faglærer i særskilte tilfeller. Vi legger også inn forskning og evaluering av ordningen, helt i tråd med innspillene i saken. Arbeiderpartiet sier fortsatt nei, og skal vi tro Trond Giske, gjør de det av hensyn til regjeringen. Det står ikke til troende.

Vi trenger et klart regelverk som gir lærerne flere verktøy for å bekjempe skulk. Det handler om respekten for skolen, for lærerne og for andre elever. Hvorfor ikke Arbeiderpartiet ønsker å bidra til det, skal ikke vi spekulere ytterligere i. Vi kan bare konstatere at mange, både i og utenfor skolen, har merket seg akkurat dette. Det er fortsatt ikke for sent å få på plass en løsning. 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse