Annonse
UKRAINA: Demonstranter vifter med ukrainske flagg utenfor parlamentet i Kiev i 2013. Foto: Reuters

Fredspolitikk er ikke støtte til russisk propaganda

Vi må dømme Russland etter de samme standarder som andre land som bryter med internasjonale spilleregler. Like fullt må vi også understreke at Norges Fredsråd framfor noe er en norsk organisasjon som søker å påvirke norsk politikk.

Det vesentlige er hvordan Norge kan endre sin politikk til å fremme avspenning, nedrustning og forbrødring i en verden med stadig økende gnisninger og voksende nasjonalisme.

I et innlegg i Nordlys, 20.mars skriver Bjørn J. Berger en kritikk av Fredsrådet, med tittelen «Norges Fredsråd og Russlands løgner». Det viktigste ankepunktet mot oss er at vi ikke er tydelige og klare nok i vår kritikk av Russland, og i vår imøtegåelse av deres propaganda. Det kan synes som at Berger etterspør en tydeligere kritisk holdning til Russland fra vår side.

Det er viktig å ha på det rene at Norges Fredsråd sterkt tar avstand fra russisk aggresjon og brudd på elementær folkerett, når dette forekommer. Vi motsatte oss Russlands annektering av Krim, og vi mener Russland, så vel som andre stater, må respektere Ukrainas territoriale integritet og rett til selv å bestemme sine politiske affiniteter.  Vi må dømme Russland etter de samme standarder som andre land som bryter med internasjonale spilleregler.

Like fullt må vi også understreke at Norges Fredsråd framfor noe er en norsk organisasjon som søker å påvirke norsk politikk. Dette betyr at fokusområdene våre nødvendigvis blir saker som direkte angår Norge, enten direkte, eller gjennom vårt medlemskap i NATO. Det vesentlige er hvordan Norge kan endre sin politikk til å fremme avspenning, nedrustning og forbrødring i en verden med stadig økende gnisninger og voksende nasjonalisme. Et ledd i dette vil blant annet være en endring av Norges Russlandspolitikk slik vi har skrevet tidligere. Dette kan forklare hvorfor Russlands Ukraina-politikk ikke er så høyt prioritert hos oss som Berger kanskje skulle ønske.

Dette betyr på ingen måte at vi dermed går god for russernes virkelighetsoppfatning i ett og alt. I sitt brev skriver blant annet den russiske ambassadøren at «de vestlige sanksjonene er grunnløse fra et rettslig ståsted» og at «Russland ikke [har] brutt folkeretten» eller «sendt sine styrker inn i Ukraina». Dette er åpenbart feilaktige påstander, da både annekteringen av Krim og den fortsatte støtten til separatistene i Donbass og Lugansk må betegnes som klare angrep på Ukrainas integritet som suveren nasjon.

For oss i Fredsrådet er det like fullt viktig at kritikk og fordømmelse av dette ikke nødvendigvis må innebære at Norges Russlandspolitikk må være slik som den er i dag. Amerikanske soldater på Værnes, deltakelse i rakettskjoldplaner, norske soldater i Baltikum, og slutt på dialog og samarbeid på viktige områder, er ikke selvsagte svar på Russlands Ukraina-politikk. Tvert imot kan dette bidra til å øke faren for flere lignende konflikter i framtida. Det vil være mye mer hensiktsmessig for Norges del å jobbe for at Norden blir et område for avspenning framfor konfrontasjon, og at Norge blir en stemme for brobygging, fremfor ytterligere avskrekking mellom Russland og NATO.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse