Annonse
Helikoptrene på Bardufoss har i årevis vært en støtte for politiet og for ambulanse og redningsoppdrag i Troms, et fylke som blir karakterisert som et svart hull i beredskapssammenheng. Foto: NTB

Fremdeles i det blå

Vi må dessverre bare konstatere at framtida for helikoptrene på Bardufoss fremdeles er i det blå.

Forsvarsforliket som regjeringspartiene, Ap, Venstre og KrF har inngått etterlater dessverre mange åpne spørsmål når det gjelder framtida for helikoptrene på Bardufoss. Det er positivt at avtalen slår fast at Hæren skal ha dedikert helikopterstøtte, og at Bardufoss flystasjon skal videreutvikles, men forliket gir ingen løsninger. Til det er det alt for lite konkret.

Det springende punktet er at det ikke sies noe om hvor stor helikopterflåten skal være, og om det er Forsvarets egne helikoptre som skal brukes, eller om disse skal leies inn, slik Høyre har tatt til orde for tidligere. I avtaleteksten heter det at «Stortinget ber regjeringen legge til grunn en delt løsning mellom Bardufoss og Rygge». En delt løsning kan i teorien bety alt fra én maskin til de ni som er på Bardufoss i dag. Hæren har vært tydelig på at ni er et minimum.

Det vakte sterke reaksjoner da det ble kjent at det i Langtidsplanen lå inne forslag om å flytte helikoptrene fra Bardufoss til Rygge. Hærens behov for helikopterstøtte er absolutt, ikke minst når det gjelder medisinsk evakuering. Dette gjelder også i fredstid, ved eventuelle ulykker under øvelser.

Men også for det sivile samfunn har helikoptrene på Bardufoss vært svært viktige, så viktige at politimesteren og fylkesmannen i Troms tidligere i år ba om en konsekvensutredning for samfunnssikkerhet og beredskap dersom helikoptrene på Bardufoss ble flyttet. Helikoptrene her har i årevis vært en støtte for politiets operative toppnivå og for ambulanse og redningsoppdrag i et fylke som blir karakterisert som et svart hull i beredskapssammenheng.

Forliket tirsdag er et ganske haltende kompromiss, med mye usikkerhet knyttet til seg. For Bardufoss har mye motstand. Til NRK sa Høyres Håkon Elvenes rett ut at han var lite fornøyd med denne helikopteravtalen. Det lover ikke godt når tautrekkingen om antall maskiner på Bardufoss kontra Rygge tar til. Elvenes sa at dette måtte bestemmes ut fra militærfaglige vurderinger, og de har vi jo sett allerede. Det var disse som foreslo flytting i utgangspunktet.

Når vi i tillegg vet at det såkalte iverksettingsbrevet allerede er gått ut, betyr det at nedbyggingen av Bardufoss er i gang, og at personale er på flyttefot til Rygge.

I avtalen står det at man skal vurdere muligheten for alternativ supplerende kapasitet, hvilket betyr innleie av sivile helikoptre. For Hæren sin del blir det påpekt at dette er en dårlig løsning. Sivile helikoptre er ikke nødvendigvis egnet til militære oppdrag, og besetningen har ikke militær bakgrunn eller trening. Dette er også et økonomisk spørsmål.

Svaret på alle spørsmålene rundt dette forliket får vi når revidert statsbudsjett legges fram neste år. Til da må vi dessverre bare konstatere at framtida for helikoptrene på Bardufoss fremdeles er i det blå.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse