Annonse
Tove Karoline Knutsen, tidligere stortingsrepresentant - nå politisk nestleder i Tromsø Arbeiderparti.

Fremdeles noe unyansert, Nilsen

Professor Ragnar Elias Nilsen går enda en runde i Nordlys, der han av en eller annen grunn finner det betimelig å gjenta sine resonnementer. Noe av det han kommer med, kan imidlertid både jeg og Arbeiderpartiet uten forbehold støtte; som for eksempel at vi skal ha full råderett over våre egne ressurser. Det dreier seg både om fisken i havet, landets fossekraft og eventuell bygging av kraftkabler til utlandet - med andre ord; nasjonal suverenitet over den fiskeri - og energipolitikken vi til enhver tid skal føre.

Nilsen nevner spesielt vårt forhold til ACER. Som professoren sikkert vet har Norge i mange år samarbeidet med Europa om energipolitikken, noe mange mener vi bør fortsette med. Jeg er glad for at Arbeiderpartiets landsstyre har satt klare og ufravikelige krav vedrørende vår tilslutning til ACER og EUs tredje energipakke; som full nasjonal råderett over ressursene og full bestemmelsesrett om eventuell bygging av nye kraftkabler. Vi har også satt som krav at kabler skal eies og drives av Staten og ikke av private, som regjeringen vil åpne for. 

Ragnar Elias Nilsen er opptatt av oppdrettsnæringen. Det er jeg også, men motsatt av hva Nilsen antyder, er rundt 55 prosent av oppdrettsbedriftene i Troms heleid av lokale aktører. Flere nordnorske aktører er også minoritetseiere i mange av de bedriftene i nord som eies sørfra. Lokalt eierskap gir ofte gode ringvirkninger i kystsamfunnene, det har vi flere eksempler på. Men jeg kan uten å blunke dele noen av professorens bekymringer for at rikdommen som denne næringen genererer blir samlet på færre hender. Et annet moment, som Nilsen ikke nevner, er presset på å ta i bruk stadig nye arealer til oppdrettsformål. Mange stiller med rette spørsmål ved næringens framtidige bærekraft, noe som også må tas på største alvor.

Jeg merker meg at professor Nilsen i sitt innlegg gir meg rett i at Arbeiderpartiet har stått opp mot regjeringens mange forsøk på ytterligere privatisering og kapitalisering av fiskeriene. Derfor håper jeg han vil følge med på det arbeidet Arbeiderpartiets fiskeripolitiske talsperson Cecilie Myrseth gjør i Stortinget. Det var nettopp Cecilie som ble ble æreskjelt av Nilsen i hans første innlegg i denne debatten, noe han heldigvis har innrømmet var feil. Cecilie Myrseth er levende opptatt av å ivareta kysten og kystbefolkningen og har mye kontakt med viktige aktører og miljøer på kysten.

Ragnar Elias Nilsen insisterer fremdeles på at han har fasiten på hva folk både langs kysten og i lokalsamfunnene forøvrig mener om de ulike temaene som her er oppe til debatt. Vel, så enkelt er det nok ikke, det forteller dagens politiske realitet oss. Men hvis professoren vil gjøre noe med det, kan han kanskje begynne å skrive kritisk om de som sitter med makta og som fortjener mer nærgående analyser, nemlig den blåblå regjeringen. 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse