Annonse
Tromsøbadet er et ypperlig eksempel på god planlegging av offentlige rom der man har brukt lokal landskapsarkitektkompetanse. Foto: Illustrasjon/Asplan

Fremtida ligger på tegnebrettet

Det trengs imidlertid lokalt forankret kunnskap for å lage funksjonelle og fornuftige løsninger i et nordlig klima.

Det er over 200 designere og arkitekter i Nord-Norge med viktig kompetanse om forhold i nord.

Hvordan ser vi for oss utviklingen av Tromsø, og landsdelen for øvrig? Hva skal til for å skape gode, bærekraftige løsninger  for fremtidens behov? Design- og arkitekturfagene kan spille en viktig rolle i det nye Nord-Norge.

1. oktober 2014 så Nordnorsk design- og arkitektursenter (NODA) dagens lys. Et toårig forprosjekt bekreftet interessen og behovet for en samarbeidsarena og medlemsorganisasjonen som ivaretar, utvikler, formidler  og skaper oppmerksomhet omkring design- og arkitekturfeltet. Målgruppen er bred. NODA er til for fagbransjer, næringsliv, politikk, men like viktig er «mannen» i gata med interesse for feltet.

Hundrevis av barn, voksne, fagpersoner og politikere fra hele landsdelen deltatt på aktiviteter i regi av NODA. Vi har arrangert blant annet utstillinger, workshops, seminarer og fagkvelder. Vi er utfordret av vår samarbeidspartner i prosjektet «Hvor Går Tromsø» til å si noen ord om hvordan vi ser på Tromsøs fremtid.

Nord-Norge er i sentrum for internasjonal interesse, mye på grunn av stort potensial innenfor marine næringer, olje, gass, nye transportveier og økende turisme. Det trengs imidlertid lokalt forankret kunnskap for å lage funksjonelle og fornuftige løsninger i et nordlig klima. Til dette trenger vi arbeidskraft, kunnskap og talent i tillegg til sterke fagmiljø innenfor design og arkitektur.

Det har vi langt på vei her i nord, men NODA ser med bekymring på at trenden med kompetanseinnhenting og kjøp av tjenester utenfra landsdelen videreføres i stor skala.  Det er over 200 designere og arkitekter i Nord-Norge med viktig kompetanse om forhold i nord.  

Både privat og offentlig sektor må bli flinkere til å ta disse i bruk. NODA ønsker å bidra til å formidle denne kompetansen overfor arbeids- og næringsliv både i nord og sør. Det er liten tvil om at definisjonsmakten, og annen form for makt, innen design- og arkitekturfeltet ikke ligger i Nord-Norge.  Det ønsker vi i NODA å bidra til å endre. Det er opplagt at vi som bor og virker her bør få bidra til beslutninger om hvordan vår landsdel skal formes. 

Arkitektur er rundt oss over alt, det favner både bygninger, landskap og uterom. Det handler om enkeltbygg og bygninger i samspill, om helheten i byer og tettsteder. God arkitektur skal bidra til høy livskvalitet ved å gi oss gode, attraktive, funksjonelle og universelt utformede omgivelser. Design gir oss vakre og funksjonelle produkter og tjenester, men ikke bare det.  God design kan også redde liv.

Design kan benyttes som et strategisk element i innovasjonsprosesser i privat og offentlig sektor. Designere tilbyr kontekst, helhetstenkning og løsninger som er forståelig for alle de involverte. Ved bruk av design kan man løse mange utfordringer som samfunnet står overfor i dag, alt fra å redusere sykehuskøene til å skape bærekraftig løsninger og industriprodukter til norsk industri. Design og arkitektur påvirker oss hver eneste dag. Desto viktigere er det at vi tar det på alvor. 

Hvordan kan design og arkitektur bidra til å utvikle Tromsø og Nord-Norge forøvrig?
•    Mangfold og brukerinnsikt: En attraktiv og god by og landsdel å bo i, er et sted hvor man tar vare på mangfoldet, de menneskelig variasjonene og kulturene som bidrar til et inkluderende samfunn der alle kan føle at de har deltakelsesmulighet. God design og arkitektur bidrar til nettopp dette. Begge tar utgangspunkt i menneskene som skal bruke bygget eller produktet når de utvikler løsninger.  Å bidra til brukerinnsikt og analyser vil være en viktig oppgave for NODA fremover. 
•    Bærekraftig utvikling. De fleste av oss ønsker mer bærekraftige samfunn med gode miljø- og brukervennlige produkter og tjenester. Designere og arkitekter har en unik (men til nå dessverre lite etterspurt) metode for å finne ut hvordan vi kan se på gamle problemstillinger med nye øyne slik at vi kan komme frem til nye og bedre løsninger. Designere og arkitekter har gode ferdigheter i å tenke helhetlig om arbeidet sitt.  Denne kompetansen er uvurderlig og bør brukes i utvikling av gode, attraktive og bærekraftige samfunn.
•    Tett samarbeid: For å kunne jobbe godt med de utfordrende problemstillingene som skisseres over, er det helt avgjørende for NODA å samarbeide tett med fagmiljøer, forvaltning, næringsliv, skoler, frivillig sektor osv. I Tromsø samarbeider NODA med blant annet Nord-Norges arkitektforening, Den Kulturelle Skolesekken, Landskapsarkitekturutdannelsen ved UIT og Byutvikling sitt prosjekt «Hvor går Tromsø?». Denne typen samarbeid er avgjørende for å kunne nå bredere og mer slagkraftig, noe som er helt nødvendig.

NODA skal støtte gode initiativ og bidra til å gi landsdelen kraft i utviklingen av den nordlige regionen. Målet er at bærekraftig design og arkitektur skal være viktige byggeklosser i utviklingen av landsdelen. Fremtiden ligger på tegnebrettet. Det er en fremtid vi sammen skal forme.
 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse