Annonse

Fremtidens Tromsø – EUTOPIA PLUSS – er det mulig?

Tromsøborger Øystein Nermo har et innlegg hvor han spør om hvilken by ønsker vi at Tromsø skal være i fremtiden? Han har to konstruerte scenarioer og spør til slutt – Hvor vil vi?

Jeg vil til scenario 3 som jeg har kalt for EUTOPIA PLUSS. Jeg tar utgangspunkt i Øystein Nermo sitt scenario 2 – «EUTOPIA» og endrer det slik at det blir bedre – derfor PLUSS.

Fremtidsbyen Tromsø - Scenario 3: Forecast Tromsø som fremtidig «EUTOPIA PLUSS» – det beste sted:

Etter intens politisk kamp ble et urettferdig og usosialt bompengeprosjekt i Tromsø skrotet og drivstoffavgiften forlenget og doblet. En forbedret og enklere byvekstavtale ble godkjent. Dyre veiprosjekter som ny Kvaløyforbindelse, ny Tverrforbindelse og utvidelse av Stakkevollveien ble også skrotet og pengene ble heller brukt til å finansiere gratis bybuss fordi behovet for disse veiprosjektene forsvant i og med at biltrafikken ble halvert. Bussavgangene ble hyppigere og nye raskere og smartere bussruter kom. Drivstoffavgiften ble ansett som rimeligere å drifte og mere rettferdig og miljøvennlig og ble kommunenes bidrag i byvekstavtalen. I tillegg fikk kommunen og fylket frigjort midler pga. mindre behov for veivedlikehold. Driftsutgiftene til billettsystemer på bussene kuttes ut og pengene legges inn i driftskassen til gratis bybuss. Miljøet og luftkvaliteten ble betydelig forbedret og Tromsø ble en attraktiv mønsterkommune når det gjelder satsing på innbyggernes transportbehov. De fleste kan benytte bybuss og de som ikke kan det kan velge annet miljøvennlig alternativ, enten det er bil eller annet fremkomstmiddel. Det meste av finansieringen av gratis bybuss kom fra staten i form av skroting av dyre veiprosjekter, redusert veivedlikehold, bidrag fra drivstoffavgiften og at det ikke er behov for billettsystem på bussene.

Dramsvegen ble gjort enveiskjørt nordover fra Sommerfeldts gate til Veslefrikkvegen og Stakkevollvegen ble gjort enveiskjørt sørover fra Terjevika til Hansjordnesbukta. Stakkevollvegen trengte ikke utvidelse og ekspropriasjon, men ble benyttet i den bredden som den har med buss og taxi i høyre felt og venstre felt til øvrig trafikk. Dramsvegen fikk utbedret forholdene for både kjøretøy, syklister og forgjengere på eksisterende bredde. Breivikatunellen ble hyppigere brukt og det bidro også til bedre forhold på Dramsvegen og Stakkevollvegen.

Heldigvis så politikerne i Tromsø i tide fordelene med å skrote bompengeprosjektet og heller satse på fortsettelse av lokal drivstoffavgift før det var for sent. Alternativet kunne blitt at et protestparti mot bompenger hadde vunnet kommunevalget med rent flertall og dermed måtte styrt Tromsø kommune uten innflytelse fra de andre partiene. Det kunne blitt en «morsomt» eksperiment, men de andre partiene tok heldigvis til fornuft og fant et alternativ som fikk flertall og som ble akseptert av velgerne.

Tromsø fikk internasjonal oppmerksomhet og mange fant Tromsø som en fremtidsrettet by for både barn og voksne og ble en kommune som tiltrakk seg mange nye arbeidssøkere og turister.

De skrotede veiprosjektene ble besluttet at dem må finansieres med egne bompenger, evt. i tillegg til det offentlige dersom dem skal realiseres.

Tenk Tromsø fikk nye og flere representanter som ikke var redd for å tenke nytt og som lyttet og vurderte forslag og meninger fra innbyggerne.

EUTOPIA PLUSS har alle fordelene som EUTOPIA har pluss litt til og er i tillegg et mere «spiselig» og rettferdig system for innbyggerne.

Byen er faktisk blitt et «EUTOPIA PLUSS» - det beste sted å leve, et sted som alle vil til.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse