Annonse
Forsvarsminister Ine Marie Eriksen og forsvarssjef Haakon Bruun-Hansen, begge utnevnt i 2013, fikk slutt på årevis med tåkeprat og fortielser i forsvarspolitikken. De igangsatte en offentlig selvransakelse om tingenes tilstand i Forsvaret. Konklusjonen var nedslående, skriver Hårek Elvenes. Her er Eriksen Søreide og Bruun-Hanssen på besøk ved Værnes flystasjon. Foto: Torgeir Haugaard.

Fri fantasi om forsvarspolitikken fra Nygård

Høyre har i regjering stanset nedbyggingen av Forsvaret, og gjenreisningen av forsvarsevnen er iverksatt. Forsvarsbudsjettet har hatt en realøkning på 27 prosent siden 2013. Nygård skal lete godt og lenge for å finne en tilsvarende økning i forsvarsbudsjettet i nyere tid.

Kommentator Oddvar Nygård serverer en smørje av påstander i et innlegg 25. januar. Nygård tolker forsvarsjef Haakon Brun Hansen årstale ut i det absurde når han hevder at regjeringen har sminket de faktiske forhold i Forsvaret. Det er fri fantasi. Mye tyder på at endringen i forsvarspolitikken under regjeringen Solberg har gått Nygård fullstendig hus forbi.

En påminnelse om oppløpet: Forsvarsminister Ine Marie Eriksen og forsvarssjef Haakon Bruun-Hansen, begge utnevnt i 2013, fikk slutt på årevis med tåkeprat og fortielser i forsvarspolitikken. Forsvarsministeren og forsvarssjefen igangsatte en offentlig selvransakelse om tingenes tilstand i Forsvaret. Konklusjonen var nedslående. Forsvaret var på vei inn i en styrt avvikling. Forsvarssjefen avslørte i sitt fagmilitære råd i 2015 at de rødgrønne etterlot en regning på 180 milliarder kroner uten noen plan for å betale den.

Forsvarsjefen alvorlige varsko i 2015 er fulgt opp av regjeringen. Regjeringens utarbeidet en ny langtidsplan for Forsvaret og slo fast at forsvarsstrukturen skulle finansieres, etter 20-30 år med årelating og underfinansiering. Veien for oppbyggingen av Forsvaret ble staket ut: Første fase er å sette det Forsvaret vi har stand. Grunnmuren måtte repareres, og det raskt. Derfor har regjeringen bevilget flere milliarder til å ta igjen etterslepet i vedlikehold, reservedeler, beredskapsbeholdninger av ammunisjon og drivstoff. Dette ble forutsatt å ta to-tre år.

Neste fase, som nå pågår, er økt øvingsaktivitet og fylle huller i bemanning i avdelinger, fartøyer og fly for faktisk å ha den kapasitet og utholdenhet som er forutsatt for vårt nasjonale forsvar. Parallelt anskaffes nye ubåter, nye maritime patruljefly, forsert anskaffelse av tre nye kystvaktfartøy, flernasjonalt satellittsamarbeid, nytt artilleri og luftvern til hæren, samt nytt radiosamband, moderne våpen og nye feltvogner til HV, for å nevne noe.

Forsvarsjefens råd ble tatt alvor av regjeringen i 2015. Høyre har i regjering stanset nedbyggingen av Forsvaret, og oppbyggingen er i gang. Vi har en forsvarssjef som gir åpne og ærlige anbefalinger. Og vi har en regjering som tar forsvarssjefens råd på alvor og følger opp. Sminking av de faktiske forhold hører andre forsvarssjefer og regjeringer til.

Nygård stirrer seg blind på 2. bataljon og noen helikoptre til eller fra for hæren. Nygård makter ikke å se landmakten samlet, og slett ikke se Forsvaret under ett. Det er feil å hevde at 2. bataljon nedlegges. 2. bataljon omgjøres til en mekanisert avdeling med bedre beskyttelse og økt mobilitet. Bataljonen skal bemannes med en aktiv reserve som øver årlig og skal mobiliseres på kort varsel. I mange måneder av året har hærens avdelinger ikke ferdig utdannede soldater tilgjengelig. Konsekvensen er at avdelingene ikke er operative. Regjeringen vil utnytte verneplikten bedre gjennom flere soldatinnrykk i året. I dag roterer hele avdelinger samtidig noe som reduserer hærens operative evne. Regjeringen vil innføre en aktiv soldatreserve som øver årlig.

At behovet for bedre terrorberedskap er årsaken til at helikoptre overføres fra hæren til spesialstyrkene er uinteressant for Nygård. Helikoptrene er fortsatt en del av landets forsvar. Forsvarspolitikk er nasjonal politikk, Nygård!

Høyre har i regjering stanset nedbyggingen av Forsvaret, og gjenreisningen av forsvarsevnen er iverksatt. Forsvarsbudsjettet har hatt en realøkning på 27 prosent siden 2013. Nygård skal lete godt og lenge for å finne en tilsvarende økning i forsvarsbudsjettet i nyere tid. Steg for steg bedres forsvarsevnen. Vi er ikke i mål med oppbyggingen av Forsvaret, men vi er godt i gang. Bedret forsvarsevne er ikke bare et spørsmål om mer penger. Endringer og omstillinger er også nødvendige.

Et forsvarlig nasjonalt forsvar, som også ivaretar Norges rolle som NATO i nord, vil kreve ytterligere økning i forsvarsbevilgningene de neste årene. Det er regjeringen Solberg en garantist for. Regjeringen Solberg har lyttet til forsvarssjefen og vil fortsette med det.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse